Folkehelsealliansen i Trøndelag

Om alliansen

Bakgrunn for alliansen og hvordan den er innrettet i Trøndelag.

Samarbeidspartnere i alliansen

Her finner du oversikt over medlemmene i alliansen.

ABC for god psykisk helse

En folkehelsekampanje som handler om å bygge og styrke psykisk helse for hele befolkningen i Trøndelag.

Møtedokumenter og referater

Her er referat og presentasjoner for møter i alliansen samlet opp.