Referat og møtedokumenter fra Folkehelsealliansen

Her ligger protokoll og årsmelding fra møter i Folkehelsealliansen.

Protokoll og årsmelding fra Folkehelsealliansen 5. oktober 2023
Protokoll fra årsmøtet i FiT 05.10.2023
Årsmelding for Folkehelsealliansen 2022-2023

Protokoll og årsmelding fra Folkehelsealliansen 6. oktober 2022
Protokoll fra årsmøtet i FiT 6.10.2022
Årsmelding for Folkehelsealliansen 2021-2022

Protokoll og årsmelding fra Folkehelsealliansen 27. oktober 2021
Protokoll fra årsmøtet i FiT 27. oktober 2021
Årsmelding for Folkehelsealliansen 2020-2021

Protokoll og årsmelding fra Folkehelsealliansen 28. oktober 2020
Protokoll fra årsmøtet i FiT 28.oktober 2020
Årsmelding for Folkehelsealliansen i Trøndelag

Protokoll og årsmelding fra Folkehelsealliansen 3. oktober 2019
Protokoll fra årsmøtet i FiT 3. oktober 2019
Årsmelding for Folkehelsealliansen i Trøndelag - Perioden 5.10.2018 - 1.10.2019

Protokoll og årsmelding fra Folkehelsealliansen 4. oktober 2018
Protokoll fra årsmøtet i FiT 4. oktober 2018
Årsmelding for FANT 2017 - 2018

Sist oppdatert 05.03.2024