Folkehelsealliansen i Trøndelag

Folkehelsearbeid handler om å påvirke utviklingen i samfunnet slik at levekårene i økende grad skaper god helse for alle, og å påvirke helseatferd i befolkningsmassene. Dette krever et bredt engasjement og et samarbeid mellom mange samfunnsaktører. Folkehelsealliansen, som ble stiftet 1. oktober 2015 i Nord-Trøndelag, ble fra 2018 utvidet til å gjelde for hele Trøndelag i forbindelse med fylkessammenslåingen. Folkehelsealliansen i Trøndelag (FiT) er «fit for folkehelsearbeid» i hele fylket!

Folkehelsealliansen har møter to ganger i året, i tillegg arrangerer alliansen en årlig regional folkehelsekonferanse. Trøndelag fylkeskommune ivaretar sekretariatsfunksjonen i alliansen. Dette i kraft av sin rolle om å samordne folkehelsearbeidet i fylket (hjemlet i Folkehelseloven).

Folkehelsealliansen i Trøndelag skal:

  • Være et forum for ikke-kommersielle aktører i fylket som ønsker å samarbeide om bedre folkehelse. Stimulere til helsefremmende levevaner og helsefremmende bo- og arbeidsmiljø, lære-, leke- og fritidsmiljø.
  • Utvikle sterke partnerskap og samarbeid for å løse felles utfordringer og forløse felles muligheter.
  • Forplikte de enkelte aktører til å arbeide gjennom egne nettverk og mot egne målgrupper for å nå felles mål. 
  • Med sin samlede kompetanse og kapasitet være en premissleverandør for utforming av politikk, kunnskapsutvikling, programmer og tiltak som fremmer helsen til alle i Trøndelag.

Vedtekter FiT - oppdatert 05.10.2023
Samarbeidserklæring FiT - oppdatert 04.10.2018

Sist oppdatert 01.03.2024