Samarbeidspartnere i alliansen

Folkehelsealliansen består i dag av 53 unike medlemmer, et antall som kommer til å øke etter hvert som nye aktører i den sørlige delen av fylket slutter seg til. Kommunene deltar gjennom sine kommuneregioner.

Medlemmer i alliansen

 

 

Arbeidsutvalget

Steinar Krokstad, HUNT forskningssenter NTNU (leder)
Frode Mo, Nasjonalforeningen for folkehelsen (nestleder)
Marit Stranden, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
Siri Bjerkan, Livsglede for eldre
Kjell Erik Ronæss, Røde Kors Trøndelag
Johan Hægstad, Leve (vararepresentant)

Sekretariat

Berit Vordal, Nasjonalforeningen for folkehelsen
Kyrre Grue Kvistad, Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 01.03.2024