Samarbeidspartnere i alliansen

Folkehelsealliansen består i dag av 38 unike medlemmer, et antall som kommer til å øke etter hvert som nye aktører i den sørlige delen av fylket slutter seg til. Kommunene deltar gjennom sine kommuneregioner.

Medlemmer i alliansen

 Medlemskart folkehelsealliansen 28.03.2019

Mer informasjon om medlemmene i Folkehelsealliansen finnes her: Medlemsoversikt

Arbeidsutvalget

Steinar Krokstad, HUNT forskningssenter NTNU (leder)
Kristine Svendsen, LO i Trøndelag (nestleder)
Dina von Heimburg, Kommunerepresentant
Paul Georg Skogen, Helse Nord-Trøndelag HF
Frode Tiller Skjervø, Trygg Trafikk
Frode Mo/Betsy Sand, Nasjonalforeningen for folkehelsen (vararepresentant)

Sekretariat

Kyrre Kvistad, Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 02.04.2019