Integreringsutvalget

Integreringsutvalget er et fylkeskommunalt organ. Utvalget har som formål å være et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige, kommunale og øvrig samfunnsliv.

Fylkesdirektøren skal sørge for å holde utvalget oppdatert og ta det med på råd i saker av betydning for inkludering- og mangfoldsarbeid. Integreringsutvalget skal holde seg informert om saker av betydning for utvalgets ansvarsområde og gi relevante innspill. Integreringsutvalget avgir vurderinger og uttalelser til fylkestinget, fylkesutvalget og øvrige saksbehandlende organer i fylkeskommunen. Utvalget kan også på eget initiativ ta opp egne saker.

Integreringsutvalget består av medlemmer av hovedutvalg for utdanning og fem medlemmer valgt blant fylkets innvandrere etter forslag fra innvandrerne og deres organisasjoner. 

Medlemmer av utvalget:

Varamedlemmer: 
1. Hanna Novik
2. Amid Said
3. Kristine Rysova
4. Nasim Khreiba
5. Atiqa Abrar

Se møteplan og saksdokumenter til integreringsutvalget

 

Sekretær/rådgiver for rådet:

Sist oppdatert 07.12.2023