Integreringsutvalget

Integreringsutvalget er et fylkeskommunalt organ. Utvalget har som formål å være et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige, kommunale og øvrig samfunnsliv.

Fylkesrådmannen skal sørge for å holde utvalget oppdatert og ta det med på råd i saker av betydning for inkludering- og mangfoldsarbeid. Integreringsutvalget skal holde seg informert om saker av betydning for utvalgets ansvarsområde og gi relevante innspill. Integreringsutvalget avgir vurderinger og uttalelser til fylkestinget, fylkesutvalget og øvrige saksbehandlende organer i fylkeskommunen. Utvalget kan også på eget initiativ ta opp egne saker.

Integreringsutvalget består av ni medlemmer, og medlemmene er bosatt i Trøndelag fylke. Fem av medlemmene er valgt blant fylkets innvandrere etter forslag fra innvandrerne og deres organisasjoner. Fire medlemmer er valgt blant fylkestingets medlemmer. Medlemmene av rådet har en spredning på geografi, kjønn og alder.

Medlemmer av utvalget:

  • - Leder
  • Guri Heggem (Sp) - Nestleder
  • Izabela Vang (H)
  • August Grøntvedt (H)
  • Krzysztof Orleanski
  • Kerim Kara
  • Ranim Koja
  • Almaz Tesfagabr Teklay
  • Abdullbaset Alkhalf 

Se møteplan og saksdokumenter til integreringsutvalget

 

Sekretær/rådgiver for rådet:

Sist oppdatert 12.01.2022