Andre styrer, råd og utvalg

Her finner du en oversikt over oppnevninger i ulike styrer, råd og utvalg.


OBS: etter fylkestingsvalget 2023 vil det oppnevnes nye medlemmer/representanter til styrer, råd og utvalg som er listet opp under. Dette vil skje ved fylkestingets møte i desember og nettsiden vil oppdateres løpende etter dette.

Distriktsprogramrådet i NRK

Leder: Rune Larsen (H). Vara: Daniel Stensland (H) 
Medlem: Mats Henriksen (FrP). Vara: Tommy Skatland (FrP)
Medlem: Ina Pedersen (A). Vara: Karin Bjørkhaug (KrF)
Medlem: Hallgeir Opdal (R). Vara: Tommy Reinås (MDG)
Medlem: Solveig Sandsør (PP). Vara: Svein Otto Nilsen (PP)

Mangfoldsrådet i Trondheim - observatør

Representant: Anna Almli (H)
Vararepresentant: Vegard Sem (H)

Styringsgruppa for Prosjekt Kystpilegrimsleia

Medlem: Ellen Haugen Bergsrønning (A)
Varamedlem: Hallgeir Grøntvedt (Sp)

Verdensarvrådet - Bergstaden og Circumferensen

Medlem: Jan Grønningen (H)
Varamedlem: Guri Heggem (Sp)

Regionrådene i Trøndelag

Fosen regionråd

Observatør: Hallgeir Grøntvedt (Sp)  - Vara: Marit Bjerkås (A)
Observatør: Harald Fagervoll (PP)  - Vara: Gunnar Singsaas (Frp)

Midt-Trøndelag regionråd

Observatør: Tomas Iver Hallem (Sp) - Vara: Bjørn Iversen (A)
Observatør: Tove Eivindsen (V)  - Vara: Anna K. Almli (H)

Namdal regionråd

Observatør: Terje Sørvik (A) - Vara: Steinar Aspli (Sp)
Observatør: Pål Sæther Eiden (H) - Vara: Anne Cecilie Holm (V)

Orkdalsregionen

Observatør: Bjørn Iversen (A) - Vara: Rasmus Skålholt (Sp)
Observatør: Jan Grønningen (H)  - Vara: Svein Otto Nilsen (Pp)

Trondheimsregionen

Observatør: Tomas Iver Hallem (Sp) - Vara: Gunn Elin Høgli (A)
Observatør: Henrik Kierulf (H) - Vara: Lill Harriet Sandaune (Frp)

Trøndelag Sør

Observatør: Marit Bjerkås (A) - Vara: Bjørn Salvesen (uavhengig)
Observatør: Hanne Feragen (MDG) - Vara: Gjertrud Berg (MDG)

Værnesregionen

Observatør: Kari Anita Furunes (Sp) - Vara: Ann-Inger Leirtrø (A)
Observatør: Nelly Lian (Frp) - Vara: Kirsti H. Nilsen (uavhengig)

Interregionale samarbeid

CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions)
Representant: Fylkesordfører - Tomas Iver Hallem (Sp)
Vara: Fylkesvaraordfører - Pål Sæther Eiden (H)

Europapolitisk forum - oppnevnt av KS
Representant: Fylkesordfører - Tore O. Sandvik (A)
Vara: Fylkesvaraordfører - Tomas Iver Hallem (SP)

Interreg V-A Sverige-Norge 

Overvåkingskomiteen
Medlem: Kari Anita Furunes (Sp)
Varamedlem: Henrik Kierulf (H)

Styringskomiteen
Medlemmer: Kari Anita Furunes (Sp), Henrik Kierulf (H), Ingvill Dalseg (H) og Marit Bjerkås (A)
Varamedlemmer: Ole Herman Sveian (Sp), Pål Sæther Eiden (H), Oskar Tørres Lindstad (A) og Bjørn Iversen (A)

Midtnordenkomiteen

Medlem: Randi Dille (Sp)
Medlem: Terje Sørvik (A)
Medlem: Pål Sæther Eiden (H)
Medlem: Ingvill Dalseg (H)
Medlem: Kirsti Hamre Nilsen (uavhengig)

Periode: til 01.01.2021

Nordsjøkommisjonen (NSC)
Representant: Fylkesordfører - Tomas Iver Hallem (Sp)
Vara: Fylkesvaraordfører -  Pål Sæther Eiden (H) 

Faggruppe for marine ressurser
Medlem: Ingvill Dalseg (H)
Vara: Izabela Vang (H)

Faggruppe for transport
Medlem: Pål Sæther Eiden (H)
Vara: Karin Bjørkhaug (KrF)

Faggruppen for attraktive og bærekraftige regioner
Medlem: Henrik Kierulf (H)
Vara: Tommy Reinås (MDG)

Norskehavsrådet (NHR):

Medlem: Fylkesordfører - Tomas Iver Hallem (Sp)
Vara: Fylkesvaraordfører - Pål Sæther Eiden (H)

Styret for Fellesrådet for Jämtland / Härjedalen og Trøndelag
Medlem: Guri Heggem (Sp), vara: Ole Herman Sveian (Sp)
Medlem: Jon Gunnes (V), vara: Henrik Kierulf (H)

Øvrige

Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag (PUT)

Representanter : Fylkesordfører - Tomas Iver Hallem (Sp), Ingvill Dalseg (H), Henrik Kierulf (H) og Hanne Moe Bjørnbet (A)

Samarbeidsforum for kulturmiljø Sør-Gjæslingan

Medlem: Anne Cecilie Holm (V)
Vara: Steinar Aspli (Sp)

Styringsgruppen for Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram Kystskogbruket

Medlem: Niklaus Haugrønning (H)
Varamedlem: Rune Schei (H)

Styret i Norsk Gassforum
Representant: Tore O. Sandvik (A)
Vararepresentant: Tomas Iver Hallem (Sp)

Styret i Rådet for fjellnettverket

Medlem: Marit Bjerkås (A)
Varamedlem: Guri Heggem (Sp)

Styringsgruppe for klimapartnere
Medlem: leder i hovedutvalg for næring og industri, Ingvill Dalseg (H)
Vara: nestleder i hovedutvalg for næring og industri, Hanne Moe Bjørnbet (A)

Styringsgruppa for prosjektet Kongevegen over Dovrefjell
Medlem: Ingvill Dalseg (H)
Vara: Marit Bjerkås (A)

Tilsynsnemda for Austråttlunden landskapsområde

Medlem: Anne Cecilie Holm (V)
Varamedlem: Jon Gunnes (V)

Vannregionutvalget i Innlandet og Viken 
Medlem: Niklaus Haugrønning (H)
Varamedlem: Tommy Reinås (MDG)

Vannregionutvalget i Møre og Romsdal

Medlem: Niklaus Haugrønning (H)
Varamedlem: Tommy Reinås (MDG)

Rovviltnemnda i forvaltningsregion 6, Trøndelag og Møre og Romsdal - medlemmer fra Trøndelag fylkesting: 
Tomas Iver Hallem (Sp), vara: Lill Harriet Sandaune (FrP)
Bente Estil (A), vara: Vebjørn Gorseth (A)
Ingvill Dalseg (H), vara: Pål Sæther Eiden (H)

Partnerskapet Atlantbanan: 

Medlem: Ole Herman Sveian (Sp)
Vara: Karin Bjørkhaug (KrF)

Trondheim Havn IKS - obervatører:

Medlem: Pål Sæther Eiden (H), vara: Henrik Kierulf (H) og Lill Harriet Sandaune (FrP)
Medlem: Hallgeir Grøntvedt (Sp), vara: Stig Tore Laugen (H) og Guri Heggem (Sp)

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen

Medlem: Niklaus Haugrønning (H), vara: Hallgeir Opdal (R)
Medlem: Karin Bjørkhaug (KrF), vara: Vebjørn Gorseth (A)

Jernbaneforum Midt-Norge

Representanter: Guri Heggem (Sp), Pål Sæther Eiden (H), Jon Gunnes (V), Karin Bjørkhaug (KrF) og Norunn Krokeide (MDG)

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen

Medlem: Guri Heggem (Sp)
Vara: Hallgeir Opdal (R)

Luftfartsforum Namdalen

Medlem: Hege Nordheim-Viken (Sp)
Vara: Silje Fagerhaug (A)

Nasjonal rassikringsgruppe
Medlem: Pål Sæther Eiden (H)
Varamedlem: Guri Heggem (Sp)

Samarbeidsforum FV 30 Støren – Røros

Leder: Leder av hovedutvalg for veg – Hallgeir Grøntvedt (Sp)
Vara: Tove Eivindsen (V)

Samarbeidsforum samferdsel Midt-Norge

Medlem: Fylkesordfører Tomas Iver Hallem (Sp), vara: Henrik Kierulf (H)
Medlem: Leder av hovedutvalg for samferdsel, Pål Sæther Eiden (H), vara: Tommy Skatland (FrP)
Medlem: Guri Heggem (Sp), vara: Hege Nordheim-Viken (Sp)
Medlem: Vebjørn Gorseth (A), vara: Norunn Krokeide (MDG)

Veiforum E6 Trondheimsvegen
Medlem: Fylkesordfører Tomas Iver Hallem (Sp)
Medlem: Leder av hovedutvalg for samferdsel - Pål Sæther Eiden (H)
Medlem: Karin Bjørkhaug (KrF)

Observatører i styrer i private videregående skoler

Kristen videregående skole Trøndelag (KVT)

Observatør: Stig Tore Laugen (H)
Varamedlem: Johan Fossan (KrF)

Lukas videregående skole

Observatør: Anna Almli (H)
Varamedlem: Rakel Trondal (SV)

Øya videregående skole

Observatør: Lars Myhr Sandlund (Sp)
Varamedlem: Karin Bjørkhaug (KrF)

Val videregående skole 
Observatør: Ole Herman Sveian (Sp)
Varamedlem: Ola Stene (H)

Aglo videregående skole 
Observatør: Rune Larsen (H)
Varamedlem: Johan Fossan (KrF)

Rådsmedlemmer i folkehøgskoler

Rådet for Peter Morset folkehøgskole

Medlem: Lill Harriet Sandaune (FrP), vara: Lars Myhr Sandlund (Sp)
Medlem: Nora Stein Baustad (Sp), vara: Emilie Græsli (A)

Rådet for Thorshus folkehøgskole

Medlem: Jan Grønningen (H)
Varamedlem: Vibeke Melby Nilsen (R)

Representanter til valgmøtet for Sund folkehøgskole
Medlem: Ida Stuberg (Sp), vara: Bjørg Olsrud (MDG)
Medlem: Lars Myhr Sandlund (Sp), vara: Anna Almli (H)

Øvrige

Styret i Trøndelag høyere yrkesfagskole:

Leder: Lill Harriet Sandaune, leder av hovedutvalg for utdanning.
Varamedlem: Vegard Sem og Anna Almli. 

Nestleder: Ingvill Dalseg, leder av hovedutvalg for næring og industri. 

Medlem: Lars Myhr Sandlund
Medlem: Annikken KJær Haraldsen
Medlem: Tone A. Vorseth Graneggen
Jan-Åge Sneve Gundersen
Nina Hoseth
Even Ystgård
John Erik Lium
Torkild Sørøy

Lærlingerådet i Trøndelag

Medlem: Lill Harriet Sandaune (FrP), vara: Daniel Stensland (H)
Medlem: Lars Myhr Sandlund (Sp), vara: Emilie Græsli (A)

Yrkesopplæringsnemnda
Medlem: Kari Anita Furunes (Sp). Vara: Hanne Moe Bjørnbet (A)
Medlem: Gunn Elin Høgli (A). Vara: Torgeir Strøm (SV)

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Nord Universitet
Representant: Fylkesordfører - Tomas Iver Hallem (Sp)
Vara: Fylkesvaraordfører - Pål Sæther Eiden (H)

Trondheim Studentråd - observatør
Representant: Anna Konstanse Almli (H)
Vara: Emilie Græsli (A) 

Byåsen videregående skole
Medlem: Vegard Sem (H)
Vara: Hanne Moe Bjørnbet (A)

Charlottenlund videregående skole
Medlem: Nora Stein Baustad (Sp)
Vara: Gunn Elin Høgli (A)

Cissi Klein videregående skole
Medlem: Anna Almli (H)
Vara: Hanne Moe Bjørnbet (A)

Gauldal videregående skole
Medlem: Merete Letnes Ødegaard (INP)
Vara: Marit Bjerkås (A)

Guri Kunna videregående skole
Medlem: Hallgeir Grøntvedt (Sp)
Vara: Ole Haugen (A)

Heimdal videregående skole
Medlem: Emilie Græsli (A)
Vara: Jan Grønningen (H)

Inderøy videregående skole
Medlem: Ola Stene (H)
Vara: Ina Pedersen (A)

Johan Bojer videregående skole
Medlem: Nils Forren (Sp)
Vara: Daniel Stensland (H)

Kyrksæterøra videregående skole
Medlem: Ole Faldahl (INP)
Vara: Vibeke Melby Nilsen (R)

Levanger videregående skole
Medlem: Ola Stene (H)
Vara: Ina Pedersen (A)

Malvik videregående skole
Medlem: Rakel Trondal (SV)
Vara: Svein Otto Nilsen (Pp)

Melhus videregående skole
Medlem: Marius Aune (H)
Vara: Gunn Elin Høgli (A)

Meråker videregående skole
Medlem: Guri Heggem (Sp)
Vara: Jan Inge Kaspersen (A)

Mære videregående skole
Medlem: Hege Nordheim-Viken (Sp)
Vara: Johan Fossan (Krf)

Ole Vig videregående skole
Medlem: Rune Larsen (H)
Vara: Tommy Reinås (MDG)

Oppdal videregående skole
Medlem: Ingvill Dalseg (H)
Vara: Tore Aasheim (SV)

Røros videregående skole
Medlem: Stig Arvid Leinum (R)
Vara: Rob Veldhuis (H)

Selbu videregående skole
Medlem: Peder Evjen (H)
Vara: Emilie Græsli (A)

Skjetlein videregående skole
Medlem: Guri Heggem (Sp)
Vara: Emilie Græsli (A)

Steinkjer videregående skole
Medlem: Elin Agdestein (H)
Vara: Vebjørn Gorseth (A)

Strinda videregående skole
Medlem: Maria Valland (H)
Vara: Emilie Græsli (A)

Thora Storm videregående skole
Medlem: Daniel Stensland (H)
Vara: Norunn Krokeide (MDG)

Tiller videregående skole
Medlem: Andreas Asphaug (V)
Vara: Ismail Elmi (A)

Trondheim katedralskole
Medlem: Karl Erik Haug (H)
Vara: Åsa Kjerstine Moen (SV)

Verdal videregående skole
Medlem: Janne Aagesen (H)
Vara: Bjørn Iversen (A)

Felles for Grong, Olav Duun og Ytre Namdal videregående skoler
Medlem: Emilie Ryen Løkken (SP)
Vara: Vegard Sem (H)
Medlem: Anna Almli (H)
Vara: Daniel Stensland (H)
Medlem: Silje Fagerhaug (A)
Vara: Bente Estil (A)

Felles for Fosen og Åfjord videregående skoler
Medlem: Rune Schei (H)
Vara: Nils Forren (Sp)
Medlem: Emilie Græsli (A)
Vara: Mathias Solli (A)

Felles for Meldal og Orkdal videregående skoler
Medlem: Emilie Græsli (A)
Vara: Karin Bjørkhaug (KRF)
Medlem: Jan Grønningen (H)
Vara: Ole Herman Sveian (Sp)

Rådgivningsgruppe for HUNT

Medlem: Tomas Iver Hallem (Sp)
Varamedlem: Ina Pedersen (A)

Samarbeidsorganet for folkehelse i Trøndelag

Medlem: Jan Grønningen (H)
Varamedlem: Bente Estil (A)

Politisk samarbeidsutvalg (PSU)
PSU er et utvalg opprettet mellom Helse Nord-Trøndelag og kommuner som har avtale med dette helseforetaket. Utvalget består av styret i Helse Nord-Trøndelag, samt 4 ordførere som representerer alle kommunene. Trøndelag fylkeskommunes representant har møte- og talerett.  
Medlem: Fylkesordfører Tomas Iver Hallem (Sp)
Varamedlem: Fylkesvaraordfører Pål Sæther Eiden (H)

Styringsgruppa for Aajege språk og kompetansesenter

Medlem: Gjertrud Berg (MDG)
Varamedlem: Gjermund Eggen (SV)

Forsvarsforum Trøndelag
Medlem: Fylkesordfører Tomas Iver Hallem (Sp)
Vara: Fylkesvaraordfører Pål Sæther Eiden (H)

KS Fylkesmøte 
Representanter/delegater: 
1. Pål Sæther Eiden (H) - vara: Anna Almli (H)
2. Henrik Kierulf (H) - vara: Niklaus Haugrønning (H)
3. Ingvill Dalseg (H) - vara: Izabela Vang (H)
4. Jan Grønningen (H) - vara: Vegard Sem (H)
5. Tomas Iver Hallem (Sp)  - vara: Lars Myhr Sandlund (Sp)
6. Guri Heggem (Sp)  - vara: Hege Nordheim-Viken (Sp)
7. Lill Harriet Sandaune (FrP)  - vara: Tommy Skatland (FrP)
8. Ole Herman Sveian (Sp) - vara: Svein Otto Nilsen (Pp)
9. Per Olav Skurdal Hopsø (A) - vara: Pål Sture Nilsen (A)
10. Hanne Moe Bjørnbet (A)  - vara: Gunn Elin Høgli (A)
11. Bente Estil (A) - vara: Ole Haugen (A)
12. Emilie Græsli (A) - vara: Karin Bjørkhaug (KrF)
13. Ina Pedersen (A) - vara: Silje Fagerhaug (A)
14. Rakel Trondal (SV)  - vara: Siv Furunes (SV)
15. Tommy Reinås (MDG) - vara: Norunn Krokeide (MDG)

KS Landsting
Representanter/delegater: 
1. Pål Sæther Eiden (H)  - vara: Ingvill Dalseg (H)
2. Henrik Kierulf (H)  - vara: Lill Harriet Sandaune (H)
3. Ole Herman Sveian (Sp) - vara: Guri Heggem (Sp)
4. Per Olav Skurdal Hopsø (A)  - vara: Hanne Moe Bjørnbet (A)
5. Bente Estil (A) - vara: Emilie Græsli (A) 
6. Rakel Trondal (SV) - vara: Tommy Reinås (MDG)

Sist oppdatert 02.11.2023