Fylkesvalgstyret

Medlemmer av fylkesvalgstyret

1. Tomas Iver Hallem (Sp) - leder
2. Per Olav Skurdal Hopsø (A)
3. Tommy Reinås (MDG)
4. Rakel Skårslette Trondal (SV)
5. Karin Bjørkhaug (KrF)
6. Hege Bae Nyholt (Rødt)
7. Svein Otto Nilsen (Pp)
8. Pål Sæther Eiden (H) - nestleder
9. Lill Harriet Sandaune (FrP)
10. Tove Eivindsen (V)

Saksdokumenter til møter i fylkevalgstyret finner du her

Sist oppdatert 30.11.2020