Fylkesvalgstyret

Fylkesvalgstyret er ansvarlig for forberedelsen og gjennomføringen av valget i sin fylkeskommune. Blant annet så behandler fylkesvalgstyret partienes listeforslag til stortingsvalg og fylkestingsvalg. Videre er de ansvarlige for å kontrolltelle kommunenes opptellinger ved fylkestings- og stortingsvalget, i tillegg til å ta valgoppgjør ved å foreta mandatfordeling og kandidatkåring.

Medlemmer av fylkesvalgstyret

Leder: Tomas Iver Hallem (Sp) - personlig vara: Steinar Aspli (Sp)
Nestleder: Pål Sæther Eiden (H) - personlig vara: Henrik Kierulf (H)
Medlemmer: 
Hanne Moe Bjørnbet (A) - personlig vara: Per Olav Skurdal Hopsø (A)
Tommy Reinås (MDG) - personlig vara: Gjertrud Berg (MDG)
Rakel Skårslette Trondal (SV) - personlig vara: Torgeir Strøm (SV)
Lill Harriet Sandaune (FrP) - personlig vara: Tormod Overland (Frp)
Hallgeir Opdal (Rødt) - personlig vara: Estela Andreetta (R)
Svein Otto Nilsen (Pp) - personlig vara: Kirsti Hamre Nilsen (uavh.)
Tove Eivindsen (V) - personlig vara: Anne Cecilie Holm (V)
Karin Bjørkhaug (KrF) - personlig vara: Ingrid Marie Hildrum (uavh.)

Saksdokumenter til møter i fylkevalgstyret finner du her

Sist oppdatert 08.11.2022