Fylkesvalgstyret

Fylkesvalgstyret er ansvarlig for forberedelsen og gjennomføringen av valget i sin fylkeskommune. Blant annet så behandler fylkesvalgstyret partienes listeforslag til stortingsvalg og fylkestingsvalg. Videre er de ansvarlige for å kontrolltelle kommunenes opptellinger ved fylkestings- og stortingsvalget, i tillegg til å ta valgoppgjør ved å foreta mandatfordeling og kandidatkåring.

Medlemmer av fylkesvalgstyret

Leder: Pål Sæther Eiden (H) - leder Vara: Henrik Kierulf (H)
Nestleder: Hanne Moe Bjørnbet (A) – nestleder Vara: Bente Estil (A)

Medlemmer: 
Guri Heggem (SP) Vara: Ole Herman Sveian (SP)
Lill Harriet Sandaune (FRP) Vara: Tommy Skatland (FRP)
Jon Gunnes (V) Vara: Anne Cecilie Holm (V)
Svein Otto Nilsen (Pp) Vara: Per Ervik (Pp)
Ole Faldahl (INP) Vara: Merete Ødegaard (Uavh.)
Rakel Trondal (SV) Vara: Siv Furunes (SV)
Karin Bjørkhaug (KRF) Vara: Johan Fossan (KRF)
Hallgeir Opdal (R) Vara: Hanne Lise Fahsing (R)
Tommy Reinås (MDG) Vara: Gjertud Berg (MDG)

Saksdokumenter til møter i fylkevalgstyret finner du her.

Sekretær for fylkesvalgstyret:

Sist oppdatert 07.12.2023