Interne utvalg

 

Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget består av 7 folkevalgte som representerer arbeidsgiversiden og 4 tillitsvalgte som representerer de ansatte. 

Medlemmer:
Tore O. Sandvik (A)
Rakel Skårslette Trondal (SV)
Tomas Iver Hallem (Sp)
Pål Sæther Eiden (H)
Lill Harriet Sandaune (Frp)
Per Olav Skurdal Hopsø (A)
Tove Eivindsen (V)

Leder:
Fylkesordfører - Tore O. Sandvik (A)
Medlemmer:
Per Olav Skurdal Hopsø (A)
Tomas Iver Hallem (Sp)
Steinar Aspli (Sp)
Tommy Reinås (MDG)
Rakel Skårslette Trondal (SV)
Karin Bjørkhaug (KrF)
Hege Bae Nyholt (Rødt)
Svein Otto Nilsen (Pp)
Pål Sæther Eiden (H)
Lill Harriet Sandaune (FrP)
Tove Eivindsen (V) 

Leder: Per Olav Skurdal Hopsø (A)
Nestleder: Steinar Aspli (Sp)
Medlemmer:
May Britt Lagesen (A)
Tommy Reinås (MDG)
Rakel Skårslette Trondal (SV)
Karin Bjørkhaug (KrF)
Pål Sæther Eiden (H)
Lill Harriet Sandaune (FrP)
Tove Eivindsen (V)
Svein Otto Nilsen (Pp)
Hege Bae Nyholt (R)

Sist oppdatert 15.05.2018