Interne utvalg

 

Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget består av 7 folkevalgte som representerer arbeidsgiversiden og 4 tillitsvalgte som representerer de ansatte. 

Medlemmer fra fylkestinget:
Tomas Iver Hallem (Sp) - leder Vara: Guri Heggem (Sp)
Pål Sæther Eiden (H) - nestleder Vara: Henrik Kierulf (H)
Ingvill Dalseg (H) Vara: Jon Gunnes (V)
Lill Harriet Sandaune (FrP) Vara: Per Ervik (Pp)
Bente Estil (A) Vara: Vebjørn Gorseth (A)
Hanne Moe Bjørnbet (A) Vara: Karin Bakklund (KrF)
Rakel Trondal (SV) Vara: Tommy Reinås (MDG)

Ansattrepresentanter: 
Thrine Merethe Broch (LO). Vara: Siv Fjellvang (LO)
Lars Hjalmar Haukø (Unio). Vara: Monica Haaseth (Unio)
Roger Hans Ingvaldsen (YS). Vara: Ove Austmo (YS)
Merethe Christine Lervåg (Akademikerne). Vara: Gaute Rolv Dahl (Akademikerne)

Gå til saksdokumenter for administrasjonsutvalget

Leder: Fylkesordfører - Tomas Iver Hallem (Sp)
Nestleder: Fylkesvaraordfører - Pål Sæther Eiden (H)

Medlemmer:
Henrik Kierulf (H) Vara: Ingvill Dalseg (H)
Ole Herman Sveian (SP) Vara: Guri Heggem (SP)
Lill Harriet Sandaune (FRP) Vara: Tommy Skatland (FRP)
Jon Gunnes (V) Vara: Anne Cecilie Holm (V)
Svein Otto Nilsen (Pp) Vara: Per Ervik (Pp)
Ole Faldahl (INP) Vara: Merete Ødegaard (Uavh.)
Hanne Moe Bjørnbet (A) Vara: Bente Estil (A)
Rakel Trondal (SV) Vara: Siv Furunes (SV)
Tommy Reinås (MDG) Vara: Gjertud Berg (MDG)
Hallgeir Opdal (R) Vara: Hanne Lise Fahsing (R)
Karin Bakklund (KrF) Vara: Johan Fossan (KrF)

Gå til saksdokumenter for forretningsutvalget

Leder: Henrik Kierulf (H) Vara: Pål Sæther Eiden (H)
Nestleder: Hanne Moe Bjørnbet (A) Vara: Bente Estil (A) 

Medlemmer:
Ole Herman Sveian (SP) Vara: Guri Heggem (SP)
Ingvill Dalseg (H) Vara: Jan Grønningen (H)
Lill Harriet Sandaune (FrP) Vara: Tommy Skatland (FrP)
Jon Gunnes (V) Vara: Anne Cecilie Holm (V)
Svein Otto Nilsen (Pp) Vara: Per Ervik (Pp)
Ole Faldahl (INP) Vara: Merete Ødegaard (Uavhengig)
Per Olav Skurdal Hopsø (A) Vara: Hanne Moe Bjørnbet (A)
Rakel Trondal (SV) Vara: Siv Furunes (SV)
Tommy Reinås (MDG) vara: Gjertud Berg (MDG)
Hallgeir Opdal (R) Vara: Hanne Lise Fahsing (R)
Karin Bakklund (KrF) Vara: Johan Fossan (KrF)

Gå til saksdokumenter for valgutvalget

Sist oppdatert 02.11.2023