Saemien moenehtse/Samisk utvalg

Saemien moenehtse - Samisk utvalg er et rådgivende organ for Trøndelag fylkeskommune i saker som berører samiske forhold i fylket.

Saemien moenehtse - Samisk utvalg er et medvirkningsorgan i Trøndelag fylkeskommune. Utvalget avgir vurderinger og uttalelser til fylkestinget, fylkesutvalget og øvrige saksbehandlende organer i fylkeskommunen i saker innenfor sitt område. Utvalget kan også på egent initiativ ta opp saker til behandling.

Samisk utvalg består av ni medlemmer. Syv av medlemmene er representanter for det samiske miljøet i Trøndelag, mens de siste to av medlemmene velges blant fylkestingets medlemmer. 

 

Medlemmer i Saemien moenehtse - Samisk utvalg: 

Leder: Jenny‐Krihke Bendiksen - vara: Jenny Fjellheim
Nestleder: Siv Furunes (SV) - vara: Gjermund Eggen (SV)
Emma Sofie Joma - vara: Nils Enar Bertil Jønsson
Birgitta Fossum - vara: Kai‐Rune Hætta
Bjørn Thomas Åhrén - vara: Paul Bendikk Jåma
Hans Henrik Lindberg - vara: Næjla Joma
Mattis Danielsen - vara: Ingo Meehte Danielsen
Jon Anta Eira Åhrén - vara: Sigbjørn Dunfjell
Vegard Sem (H) -  vara: Anna Almli (H)

Møteplan og saksdokumenter for samisk utvalg

Sekretær for Saemien moenehtse - Samisk utvalg:

Sekretær/rådgiver for Saemien raerie

Arnhild Opdahl
Koordinator for samisk
74 17 42 59 928 09 924
Sist oppdatert 13.05.2024