Eldreråd

Eldrerådet er et fylkeskommunalt organ. Rådet har som formål å være et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige, kommunale og øvrig samfunnsliv.

Fylkesrådmannen skal sørge for å holde rådet oppdatert og ta det med på råd i saker av betydning for eldre i Trøndelag. Eldrerådet skal holde seg informert om saker av betydning for rådets ansvarsområde og gi relevante innspill om disse. Eldrerådet avgir vurderinger og uttalelser til fylkestinget, fylkesutvalget og øvrige saksbehandlende organer i fylkeskommunen, og kan på eget initiativ ta opp saker.

Eldrerådet består av ni medlemmer. Syv av medlemmene velges blant fylkets eldre etter forslag fra eldres organisasjoner. To medlemmer velges blant fylkestingets medlemmer. Medlemmene skal representere hele fylket.

Medlemmer: 

  • Jostein Økdal
  • Laila Roel
  • Ann-Inger Leirtrø (A)
  • Kirsti Hamre Nilsen (PP)
  • Hildur Fallmyr
  • Egil Haugbjørg
  • Berit Kappelrud
  • Sveinung Gundersen
  • Åge Borrmann

Varamedlemmer

Se møteplan og saksdokumenter til eldrerådet

 

Sekretær/rådgiver for rådet:

Sist oppdatert 08.06.2020