Eldreråd

Eldrerådet er et fylkeskommunalt organ. Rådet har som formål å være et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige, kommunale og øvrig samfunnsliv.

Fylkesdirektøren skal sørge for å holde rådet oppdatert og ta det med på råd i saker av betydning for eldre i Trøndelag. Eldrerådet skal holde seg informert om saker av betydning for rådets ansvarsområde og gi relevante innspill om disse. Eldrerådet avgir vurderinger og uttalelser til fylkestinget, fylkesutvalget og øvrige saksbehandlende organer i fylkeskommunen, og kan på eget initiativ ta opp saker.

Eldrerådet består av ni medlemmer. Syv av medlemmene velges blant fylkets eldre etter forslag fra eldres organisasjoner. To medlemmer velges blant fylkestingets medlemmer. Medlemmene skal representere hele fylket.

Medlemmer:

  • Egil Haugbjørg, leder
  • Sveinung Gundersen, nestleder
  • Harald Fagervold (Pp) - fra fylkestinget
  • Tor Berre (SV) - fra fylkestinget
  • Svein Erling Smolan
  • Kirsti Hamre Nilsen
  • Anne Lise Tangen
  • Laila Roel
  • Solfrid Anita Løvset

 

Se møteplan og saksdokumenter til eldrerådet

Sekretær/rådgiver for rådet: 

Sist oppdatert 04.12.2023