Klagenemda

Klagenemnda er på fylkestingets vegne klageinstans for klager på enkeltvedtak som skal avgjøres av Trøndelag fylkeskommune (FVL § 28). Medlemmer av klagenemnda kan ikke delta i behandlingen av klagesaker hvor de har deltatt i tidligere saksbehandling eller vedtak (KL § 40 c).

Fylkestinget velger selv en klagenemnd med 5 medlemmer, herunder leder og nestleder. 
Fylkestinget kan etter behov fastsette eget reglement for Klagenemnda. 

Medlemmer av klagenemnda:

  • Ann-Inger Leirtrø (A) - leder
  • Britt Tønne Haugan (Sp) - nestleder
  • Mohammed A.M Yahya (SV)
  • Gunnar Singsaas (FrP)
  • Tor Erik Jensen (H)

Varamedlemmer:
For Leirtrø, Haugan og Yahya:
1. Pål Sture Nilsen (A)
2. Johan Dale Fossan (KrF)
3. Mariell Toven (Sp)
For Singsaas og Jensen:
1. Elisabeth Paulsen (V)
2. Michael Momyr (H)

Les klagenemndas saksdokumenter her.

Sekretær for klagenemnda:  

 

Sist oppdatert 12.10.2020