Klagenemnda

Klagenemnda er på fylkestingets vegne klageinstans for klager på enkeltvedtak som skal avgjøres av Trøndelag fylkeskommune (FVL § 28). Medlemmer av klagenemnda kan ikke delta i behandlingen av klagesaker hvor de har deltatt i tidligere saksbehandling eller vedtak (KL § 40 c).

Fylkestinget velger selv en klagenemnd med 5 medlemmer, herunder leder og nestleder. 
Fylkestinget kan etter behov fastsette eget reglement for Klagenemnda. 

Medlemmer av klagenemnda:

   • Steinar Aspli (Sp) - leder. Vara: Kari Åker (Sp)
   • Pål Sture Nilsen (A) - nestleder. Vara: Eldar Nikolai Almli (KRF)
   • Michael Momyr (H) Vara: Einar Eian (H)
   • Maria Alseth (FRP) Vara: Gunnar Singsaas (FRP)
   • Marit Fjellvær (SV), Vara: Erlend Broholm (SV)
   •       

Les klagenemndas saksdokumenter her.

Sekretær for klagenemnda:

 

Sist oppdatert 07.12.2023