Prosjekter og satsinger

Distriktssatsinga "I lag"

Satsinga er forankret i Trøndelags verdiskapingsstrategi og målet er å styrke utviklingsarbeidet i kommunene.

Bygdevekstavtaler

Informasjon om bygdevekst og hva fylkeskommunens rolle er i bygdevekstpiloten.

Bærekraftsnettverket i Trøndelag

Bærekraftnettverket i Trøndelag er et kunnskaps- og erfaringsdelingsnettverk for trønderske kommuner.

Arealregnskap

Arealregnskap kan være et nyttig verktøy for å kunne gjøre vurderinger rundt disponering av areal både på regionalt og lokalt nivå.