Prosjekter og satsinger

Bygdevekstavtaler

Informasjon om bygdevekst og hva fylkeskommunens rolle er i bygdevekstpiloten.

Distriktssatsinga "I LAG"

Satsinga er forankret i Trøndelags verdiskapingsstrategi og målet er å styrke utviklingsarbeidet i kommunene.

Bærekraftsnettverket i Trøndelag

Bærekraftnettverket i Trøndelag er et kunnskaps- og erfaringsdelingsnettverk for trønderske kommuner.

Arealregnskap

Arealregnskap kan være et nyttig verktøy for å kunne gjøre vurderinger rundt disponering av areal både på regionalt og lokalt nivå.

Klimapartnere Trøndelag

Klimapartnere Trøndelag hjelper bedrifter i Trøndelag med å redusere klimagassutslipp og stimulerer til grønn næringsutvikling.

We Make Transition

Prosjektet «We Make Transition!» styrker lokalsamfunn og fremmer samarbeid for å møte komplekse bærekraftsutfordringer.