Prosjekter og satsinger

Distriktssatsinga "I lag"

Satsinga er forankret i Trøndelags verdiskapingsstrategi og målet er å styrke utviklingsarbeidet i kommunene.