Klimapartnere Trøndelag

Gruppebilde av partnere i Klimapartnere med flere tatt på en trapp.
Fra møte med Klimapartnere våren 2024. Foto: Ronny Danielsen.

Klimapartnere Trøndelag hjelper bedrifter i Trøndelag med å redusere klimagassutslipp og stimulerer til grønn næringsutvikling.

Klimapartnere Trøndelag eies og drives av Trøndelag fylkeskommune. Nettverket er del av et nasjonalt nettverk av klimapartnere og regnes som Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling.

Klimapartnere Trøndelag tilbyr:

  • veiledning og rådgivning innenfor klima og bærekraftig utvikling
  • klimaregnskap
  • opplæring og workshops
  • nettverksbygging og kunnskapsdeling
  • samarbeid og læring på tvers av bransjer,sektorer og regioner
  • bistand for å etablere fyrtårn-prosjekter

Den Grønne Løsningsbanken

Klimapartnere kan vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon gjennom både klimaregnskap og gjennom partnernes grønne forretningsidéer, Den Grønne Løsningsbanken.

Som partner får dere klimaregnskap og mulighet til å delta med bidrag til Den Grønne Løsningsbanken. Klimapartnere arrangerer workshops, partnermøter og toppledersamlinger, i tillegg til nasjonale konferanser og arrangement.

Her kan du lese om noen av partnerbedriftene i Klimapartner Trøndelag og hvorfor de er med i partnerskapet.

Fylkeskommunens rolle

Trøndelag fylkeskommune drifter regionkontoret for Klimapartnere Trøndelag og er den største aktøren i nettverket. Klimapartnere Trøndelag ble opprettet i 2019.

Bli med på laget!

Klimapartnere Trøndelag inviterer alle virksomheter som vil være med å utgjøre en forskjell, og er opptatt av handling, til å ta kontakt for en prat.

Klimapartnere nasjonalt
Nettverket består av over 400 partnervirksomheter nasjonalt og er et aktivt og forpliktende partnerskap som kobler akademia, offentlige aktører og næringsliv sammen.

Klimapartner-modellen ble utviklet i Agder allerede i 2009, og har etter hvert blitt etablert i alle landets fylker. Hver region har egen ledelse og styringsgruppe, som jobber etter samme metode og overordnede strategi.

Besøk Klimapartnere Trøndelag sin hjemmeside for mer informasjon.

Sist oppdatert 22.04.2024