Hjelper bedrifter i det grønne skiftet

Gruppebilde av klimapartnere med flere. Bildet er tatt på en trapp.
Klimapartnere møttes til toppledersamling i april 2024. Foto: Ronny Danielsen.

Trøndelag fylkeskommune har etablert Klimapartnere Trøndelag, for å hjelpe både små og store bedrifter med å redusere klimagassutslipp og bidra til grønn næringsutvikling. Flere av partnerbedriftene kan vise til suksess i det grønne skiftet.

Klimapartnere Trøndelag eies og drives av Trøndelag fylkeskommune og er del av et nasjonalt nettverk av klimapartnere.

Klimapartnere Trøndelag tilbyr:

  • veiledning og rådgivning innenfor klima og bærekraftig utvikling
  • klimaregnskap
  • opplæring og workshops
  • nettverksbygging og kunnskapsdeling
  • samarbeid og læring på tvers av bransjer,sektorer og regioner
  • bistand for å etablere fyrtårn-prosjekter
Leder for Klimapartnere Trøndelag, Marianne Bjerkem-Mahnsen.
Leder for Klimapartnere Trøndelag, Marianne Bjerkem-Mahnsen. Foto: Mona Jønvik Andersson.

– For å nå klimamålene må omtrent alle utslipp av klimagasser være fjernet for godt. Det er de bedriftene som klarer å omstille seg som vil lykkes i fremtiden. Vi i Klimapartnere ønsker å bidra til at næringslivet i Trøndelag blir best mulig rustet til å møte klimautfordringene og kravene til lavutslippssamfunnet, sier leder for Klimapartnere Trøndelag, Marianne Bjerkem-Mahnsen.

Klimapartnere er en støttespiller for partnerbedriftene. De legger til rette for kunnskapsutveksling og tilbyr flere verktøy i arbeidet med utslippsreduksjon, for eksempel klimaregnskap og en grønn løsningsbank. 

Her kan du lese mer om Klimapartnere og hva de tilbyr.

Gjenbruker IT-utstyr

En av partnerbedriftene er teknologi- og IT-selskapet Atea. Gjenbruk og gjenvinning av IT-utstyr (livssyklushåndtering) er sentralt i deres klima- og bærekraftsarbeid. Ved årsskiftet ble de kåret tilet av verdens mest bærekraftige selskaper av Corporate Knights Gobal 100 Index. Selskapet lykkes med en betydelig utslippsreduksjon, samtidig som omsetningen deres er god.

Salgsdirektør i Atea, Thomas Andre Åsvang Karlsen.
Salgsdirektør i Atea, Thomas Andre Åsvang Karlsen. Foto: Ronny Danielsen.

– Klimapartnere er en viktig støtte for den delen av vårt bærekraftsarbeid som dreier seg om klima, sier salgsdirektør i Atea, Thomas Andre Åsvang Karlsen.

Suksess med resirkulering av vann

Frostagrønt dyrker agurk på Frosta og leverer til store deler av Norge. De er partnere i Klimapartnere, og bruker aktivt klimaregnskapet de har tilgang til gjennom partnerskapet. Frostagrønt jobber hele tiden for å redusere det miljømessige fotavtrykket, og har tatt mange grep de senere årene.

Styreleder for Frostagrønt, Stig Tore Laugen.
Styreleder for Frostagrønt, Stig Tore Laugen. Foto: Ronny Danielsen.

– Klimapartnere inspirerer oss til å lete etter enda mer bærekraftige løsninger. Vi resirkulerer vannet vi bruker, som også gjør at vi bruker langt mindre gjødsel enn før, vi har kuttet ut fossil oppvarming og byttet ut til mer miljøvennlige lyskilder. Vi prøver også å nyttiggjøre oss av all maten vi produserer. Det som ikke blir sendt til dagligvarebutikker går til næringsmiddelindustrien, sier styreleder for Frostagrønt, Stig Tore Laugen.

Klimaregnskapet

Det er Asplan Viak som leverer løsning for klimaregnskap til partnerne i Klimapartnere Trøndelag. Verktøyet hjelper kommuner og bedrifter med å få oversikt over de utslipp virksomheten forårsaker gjennom sin aktivitet. Formålet er å identifisere hvor utslipp kan kuttes. Asplan Viak er også partner i Klimapartnere Trøndelag.

Regionleder for Asplan Viak, Kari Overvik.
Regionleder for Asplan Viak, Kari Overvik. Foto: Ronny Danielsen.

– Klimapartnere Trøndelag er for oss både en kunde og et givende nettverk. Samarbeid er viktig for å finne gode og effektive løsninger for et mer bærekraftig samfunn, sier regionleder for Asplan Viak Kari Overvik.

Grønn finans

Finansnæringen har en viktig rolle i omstillingen til en lavutslippsøkonomi. Grong Sparebank er partnere i Klimapartnere. Banken ønsker å fremme bærekraft, blant annet ved å engasjere seg i viktige saker i lokalsamfunnet, tilby god rådgiving til kunder rundt grønne løsninger og være en pådriver for at bedrifter kan bruke bærekraft som konkurransefortrinn.

Rådgiver for bærekraft, Grong Sparebank Kjerstin Opdahl Skistad.
Rådgiver for bærekraft, Grong Sparebank Kjerstin Opdahl Skistad. Foto: Ronny Danielsen.

– For oss som lokalbank er bærekraft en viktig del av vår forretningsstrategi. Derfor er det viktig med gode partnere og nettverk, både for å utvikle oss, men også for å bli godt kjent med bedrifter og det som rører seg i næringslivet, sier rådgiver for bærekraft, Grong Sparebank Kjerstin Opdahl Skistad.

Bli med på laget!

Klimapartnere Trøndelag inviterer alle virksomheter som vil være med å utgjøre en forskjell, og er opptatt av handling, til å ta kontakt for en prat.

Marianne Bjerkem-Mahnsen
Seniorrådgiver
74 17 95 20 991 16 400