Distriktskommune 3.0

Trøndelag fylkeskommune har vært med i prosjektet "Distriktskommune 3.0" sammen med Distrikstsenteret, Statsforvalteren, KDD og kommunene Tydal, Holtålen, Røyrvik, Grane, Dønna og Moskenes. Målet for prosjektet var forenkling av planarbeidet for små distriktskommuner.

Sist oppdatert 29.12.2023