Privatisteksamen

Smittevern ved privatisteksamen

Her finner du smittevernsregler ved privatisteksamen høsten 2020.

Før eksamen

Her finner du informasjon om oppmelding, frister og særskilt tilrettelegging av eksamen.

Gjennomføre eksamen

En oversikt over regler og nyttig informasjon om selve eksamensgjennomføringen.

Etter eksamen

Her finner du informasjon om sensur, dokumentasjon og klage på eksamen.

Praksiskandidat

Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis.

Yrkeskompetanse som ikke gir fag/svennebrev

Gjelder for eksempel Fotterapi, Apotekteknikk, Helsesekretær, Tannhelsesekretær, Hudpleier, Gartnernæring, med flere.

Sensor

Veiledning til sensorer ved privatisteksamen.

Eksamensvakt

Veiledning til vakter ved privatisteksamen.