User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Privatisteksamen

Fulltegnet i Geofag 1 og 2 våren 2019

Fagene REA3008 Geofag 1 og REA3010 Geofag 2 er fulltegnet og vil ikke finnes i PrivatistWeb lengre. Dette på grunn av mangel på sensorer.

Før eksamen

Her finner du informasjon om oppmelding, frister og særskilt tilrettelegging av eksamen.

Under eksamen

En oversikt over regler og nyttig informasjon om selve eksamensgjennomføringen.

Etter eksamen

Her finner du informasjon om sensur, dokumentasjon og klage på eksamen.

Sensor

Veiledning til sensorer ved privatisteksamen.