User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Privatisteksamen

Privatistreglement

Reglement som gjelder for alle privatister i Trøndelag

Før eksamen

Her finner du informasjon om oppmelding, frister og særskilt tilrettelegging av eksamen.

Under eksamen

En oversikt over regler og nyttig informasjon om selve eksamensgjennomføringen.

Etter eksamen

Her finner du informasjon om sensur, dokumentasjon og klage på eksamen.

Sensor

Veiledning til sensorer ved privatisteksamen.