User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Privatisteksamen

Privatisteksamen våren 2020

Vi har dessverre fortsatt problemer med å få satt datoer for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk privatisteksamen. Eksamenskontoret avventer samtidig beskjed fra Kunnskapsdepartementet, før endelige datoer for ikke-skriftlig eksamen offentliggjøres. Når det gjelder gjennomføringen av privatisteksamen i vår, er følgende publisert på Udir.no: «Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.»

Før eksamen

Her finner du informasjon om oppmelding, frister og særskilt tilrettelegging av eksamen.

Under eksamen

En oversikt over regler og nyttig informasjon om selve eksamensgjennomføringen.

Etter eksamen

Her finner du informasjon om sensur, dokumentasjon og klage på eksamen.

Sensor

Veiledning til sensorer ved privatisteksamen.

Praksiskandidat

Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis.

Yrkeskompetanse som ikke gir fag/svennebrev

Gjelder for Fotterapi, Apotekteknikk, Helsesekretær, Tannhelsesekretær, Hudpleier, Interiør, Mediedesign, Pianostemming og pianoteknikk, Utstillingsdesign, Automatiseringsfaget, Dataelektronikerfaget, Romteknologi, Avionikerfager, Flytekniske fag, Maritim elektriker, Gartnernæring, Landbruk, Anleggsmaskinmekanikerfaget.