Privatisteksamen

PrivatistWeb

Nettsiden https://www.privatistweb.no/ legges ned fra 31.07.2023. Alle dine karakterer vil nå finnes i Eksamenskontoret i Trøndelag sine systemer. Påmelding til privatisteksamen vil fra høsten 2023 gjøres fra denne nettsiden, https://privatist.inschool.visma.no/
Ny privatistportal

Oppmelding

Våreksamen: 15. januar-1. februar. Høsteksamen: 1.-15. september.

Hva vil du ta eksamen i?

Her finner du informasjon om fag og fagkoder.

Dato, tid og sted for eksamen

Her finner du informasjon om dato, tid og sted for eksamen som publiseres på Privatistportalen etter 20. mars for våreksamen og 20. oktober for høsteksamen.

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Her kan du søke om særskilt tilrettelegging av eksamen. Frist for søknad er 1. februar for våreksamen og 15. september for høstseksamen.

Avmelding og fravær på eksamen

Her finner du informasjon om hvordan du melder deg av og hva du må gjøre om du ikke kan møte til eksamen.

Norsk med kort botid i Norge

Her kan du søke om å ta eksamen i fagkodene tilhørende Norsk med kort botid i Norge. Alle som ønsker å ta eksamen i disse fagkodene må søke og legge med dokumentasjon.

Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Her kan du søke om fritak fra vurdering i sidemål.

Eksamensforberedelser

Her finner du informasjon om læreplaner, læremidler, vurdering og annet som er viktig å lese før eksamen.

Skriftlig eksamen

Her finner du informasjon om gjennomføring av skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen

Her finner du informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen.

Muntlig-praktisk eksamen

Her finner du informasjon om gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen.

Praktisk eksamen

Her finner du informasjon om gjennomføring av praktisk eksamen.

Dokumentasjon

Her finner du informasjon om dokumentasjon.

Klage

Her kan du sende inn klage på privatisteksamen.

Sensor

Informasjon til deg som er eller vil bli sensor ved privatisteksamen.

Eksamensvakt

Informasjon til deg som er eller vil bli eksamensvakt ved privatisteksamen.