Gang- og sykkelveger

Ny gang- og sykkelveg fra krysset ved Kvistabakken til Tømte, forlenges til Kvamshaugan. 2,7+1,1 km= 3,8 km

Omfatter ny gang- og sykkelveg, ny kryssløsning ved Kvistadbakken mot Sund, omlegging av kabler og VA anlegg, støttemurer, nødvendig forskyvning av fylkesveg, gatelys på deler av strekningen etc.

Utlysning:vinter 2021
Byggestart: Forsommer 2021
Ferdigstilles: 2022.

Det skal bygges ny gang- og sykkelveg sør og nord for sentrum.
Sør: fra Litjtyldum og fram til skolen.
Nord: Fra Høylandet rehab til Skrøvdalsvegen (opprinnelig Skarland bru)

I sentrum brukes eksisterende gangveg.

Total strekning med ny gang og sykkelveg er ca 2550m

Utlysning: Trolig våren 2021
Byggestart: Sommer 2021
Ferdigstilling: 2022.

 

 

Sist oppdatert 12.03.2021