Slik former vi Trøndelag

Fylkesveg 717 - Sund-Bradden

Fakta om prosjektet

Tema Veg
Hva 6,5 km ny fylkesveg og 2,3 km ny gang- og sykkelveg
Hvor Rissa
Når 2021-2023 (Ferdig)
Samarbeidspartnere

Johs. J. Syltern

Det er bygd 6,5 km ny fylkesveg og 2,3 km ny gang- og sykkelveg i prosjektet fv. 717 Sund- Bradden. Arbeidet ble ferdig i slutten av november 2023.

Siste nytt i prosjektet:

04.12.23 - Strekningen Sund-Bradden er offisielt åpnet
21.01.21 - Åpent infomøte om Sund-Bradden og Hasselvikvegen
12.03.21 - Anbudsutlysning Fv. 717 Sund- Bradden
29.01. 21 - Informasjonsmøte om fv. 717, Sund - Bradden 2.februar
19.01.21 -  Presentasjon av fv. 717, Sund- Bradden i fylkesutvalget 
12.01.21 -  Orientering om geoteknikk på prosjektet

Ny vegtrasé

Fra Sund fram til Reinsalleen er eksisterende veg rustet opp,. Det er også byggen ny gang- og sykkelveg. Fra Reinsalleen til Åsan, og videre opp Skaret, er vegen lagt i en helt ny trasé.
Fra omtrent krysset ved Esvikveien og videre sørover til Bradden, er vegen utbedret omtrent i eksisterende veglinje. Det er også lagt til rette for et sikrere tilbud til myke trafikanter.

Arbeidet på fylkesveg 717 startet juni 2021, og vegprosjektet ble offisielt åpnet torsdag 30. november.

Les saken om åpningen her