Informasjonsmøte om fv. 717 Sund - Bradden

Trøndelag fylkeskommune og Indre Fosen kommune inviterer til møte om grunnforhold og bygging av ny fv. 717 Sund Bradden.

Tid: 2. februar kl. 18.00 
Sted: Bojersalen på Åsly skole og digitalt på https://indrefosen.kommunetv.no/

Om møtet:

Hensikten med møtet er å gi informasjon om hvordan det er tatt hensyn til kvikkleireforekomstene på strekning i planleggingen, hvordan byggingen skal skje på en trygg måte og hvordan stabiliteten i området er etter at veien er ferdig.

Hvem vil være til stede? 

Trøndelag fylkeskommune vil være til stede med prosjektleder, byggeleder og geotekniker. Det vil være anledning til å stille spørsmål og snakke om det du måtte lure på i forbindelse med prosjektet.

Påmelding innen 1. februar

På grunn av smittevernrutiner, må vi ha forhåndspåmelding til arrangementet. Meld deg på med navn og telefonnummer til tore.solli@indrefosen.kommune.no eller tlf. 74 85 51 00 innen mandag 1. februar kl. 24.00.

Det er begrenset med plasser og det fysiske møtet er derfor forbeholdt beboere og grunneiere i området med mest utfordrende grunnforhold. Andre interesserte kan følge møtet via nett.