Vegstrekningen Sund-Bradden er offisielt åpnet

Vegåpning Sund-Bradden. Bilde
Åpnet vegen: Ordfører Oskar Småvik (til venstre) i Indre Fosen og fylkesvaraordfører Pål Sæther Eiden sto for åpningen. Til høyre ses Olaf Rovik i Trøndelag fylkeskommune (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

I Indre Fosen er ny fylkesveg 717 mellom Sund og Bradden nå ferdig. Torsdag 30. november var det offisiell åpning.

Rundt 6,5 km med ny veg erstatter en gammel og trafikkfarlig veg. Prosjektet har vært komplisert og krevende, spesielt på grunn av kvikkleiren.   

Krevende prosjekt  

Den nye vegen er nemlig bygd rett ved det gamle Rissaraset som gikk i 1978. Dette har gjort det helt nødvendig å planlegge godt hele veien.   

- Men vi ser vi har klart å gjennomføre arbeidet etter planen. Nå håper vi vegen står til forventningene, sier byggeleder Håvard Ellingsen i Trøndelag fylkeskommune.    

Den nye vegen er da også et eksempel på at det er mulig å bygge veg i kvikkleiresoner.   

96.000 lastebilllass  

Entreprenør på prosjektet har vært Johs. J. Syltern, og   

totalt er det flyttet 1,3 million kubikkmeter med masse. Det tilsvarer rundt 96.000 lastebillass.  

  
Direktør for avdeling veg i Trøndelag fylkeskommune, Jo Bernt Brønstad, sier vegstrekningen som nå er åpnet er en svært viktig veg.  

- Denne vegen knytter Rissa og Stadsbygda sammen. I tillegg er den hovedvegen til Rørvik med tilhørende ferjeleie, sier han.  

Godt samarbeid  

I 2010 ble prosjektet stoppet på grunn av stor usikkerhet i økonomi og grunnforhold. Men i 2018 ble prosjektet tatt fram igjen. I årenes løp har det blitt forsket mye på kvikkleire, og kunnskapsnivået på dette feltet har økt betydelig. Dette har hatt stor betydning for gjennomføringen av prosjektet i Indre Fosen.  

Prosjektet har også hatt flere synergieffekter. Dette gjelder blant annet uttak av stein som er blitt brukt på fylkesveg 718, Hasselvikvegen.  

- Dette har gjort det mulig å utbedre denne vegen. Det er også opparbeidet to næringsområder og en fotballbane, sier Brønstad.  
Han trekker også fram at det gjennom hele arbeidet har vært godt samarbeid med Indre Fosen kommune og private aktører.  

- Et veldig stort steg  

Ordfører i Indre Fosen kommunen, Oskar Småvik (H), er naturlig nok stolt over den nye vegen samt åpningen av litt av fylkesveg 718 i retning Hasselvika.  

- Disse to prosjektene er et veldig stort steg for samfunnsbygginga og utviklinga for oss i Indre Fosen. Dette prosjektet har gitt oss 6,5 km ny veg og 2-3 km ny gangveg som har økt trafikksikkerheten betraktelig, sier han. 

Kontaktperson:

Olaf Dagfinn Rovik
Teamleder
74 17 93 44 911 12 605