Velkommen til infomøte

Bilde av arbeid på fylkesveg 717 Sund-Bradden i skråningen opp mot toppen av skaret mellom Rissa og Stadsbygd.
Fylkesveg 717 Sund-Bradden i skråningen opp mot toppen av skaret mellom Rissa og Stadsbygd. Bildet er tatt 1. juli 2021 (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Trøndelag Fylkeskommune og Indre Fosen Kommune arrangerer åpent infomøte om fylkesveg 717 Sund - Bradden og fylkesveg 718 Hasselvikvegen onsdag 27.oktober.

Møtet arrangeres i Skogly Samfunnshus onsdag 27. oktober kl 17.30 – 19.30

Tema.

  • Status og fremdrift på fylkesveg 717 Sund-Bradden v/TRFK
  • Status og fremdrift på fylkesveg 718 Hasselvikvegen v/ TRFK
  • HMS og sikkerhet på anlegget v/ Syltern AS
  • Trafikkavvikling og behov for vegstengninger
  • Samarbeidsavtale mellom IFK og TRFK innhold og omfang v/ IFK
  • Åpent for spørsmål fra publikum under og etter  innleggene

 Velkommen!