Slik former vi Trøndelag

Fylkesveg 714: Frøyatunnelen

Fakta om prosjektet

Tema Veg
Hva Tunneloppgradering av Frøyatunnelen
Hvor Frøya
Når 2023-2024

Frøyatunnelen er en undersjøisk tunnel på ca. 5300 meter, med en stigning på opptil 10%. Tunnelen ble åpnet i 2000, og er en del av fastlandsforbindelsen Hitra-Frøya. Frøyatunnelen skal oppgraderes for å oppfylle kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg.

21. september 2022: Denne siden er under oppbygging!

Dette skal forbedres og etableres i Frøyatunnelen:

 • Belysning
 • Kameraovervåkning, inkludert automatisk kameraovervåkning (AID)
 • Bankett og føringskant
 • Kabler og kabeloppheng
 • Ledelys
 • Ventilasjon
 • Vannforsyning
 • Tekniske bygg
 • Tekniske anlegg
 • Tilfluktsrom
 • Skilting
 • Arealet på utsiden av tunnelen
 • Tunnelhvelv

SMS varsling og trafikkinformasjon

Det skal etableres en SMS-varsling der alle som ønsker det kan registrere seg. Her vil du blant annet få SMS-er om stenginger.

I tillegg så sender Vegtrafikksentralen (VTS) ut ordinære trafikkmeldinger på www.175.no. VTS kan i tillegg nås på tlf: 175 for trafikkinformasjon.

Spørsmål om oppgraderingen av Frøyatunnelen?

Jahn Kristian Hansen
Ingeniør
74 17 85 57 924 10 470
Olaf Dagfinn Rovik
Teamleder
74 17 93 44 911 12 605