Stengetider i Frøyatunnelen

Frøyatunnelen. Bilde
I rute med tunnelarbeidet: Montering av vann- og frostsikring pågår for tiden i Frøyatunnelen (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Arbeidet i Frøyatunnelen går som planlagt og stengetidene som har vært til nå fortsetter.

Stengetider i Frøyatunnelen


Kjøreretning fra Frøya mot Hitra: 

Skilt som viser stenging i retning Frøya mot Hitra. Bilde

Søndag til fredag: 2030 til 0600  
Fredag til lørdag: 2030 til 0800  
Lørdag til søndag: 2030 til 1000    
Kolonnekjøring:
Hver kveld 21:30 og 23:30  
Lørdager 06:00  
Søndager 06:00 og 08:00 

Kjøreretning fra Hitra mot Frøya

Skilt som viser stenging i retning Hitra mot Frøya. Bilde

Søndag til fredag: 20:30 til 06:00  
Fredag til lørdag: 20:30 til 08:00  
Lørdag til søndag: 20:30 til 10:00    
Kolonnekjøring:
Hver kveld 21:45 og 23:45  
Lørdager 06:15  
Søndager 06:15 og 08:15  

FAKTA

Frøyatunnelen er en undersjøisk tunnel på rundt 5300 meter. Tunnelen åpnet i 2000 og er en del av fastlandsforbindelsen Hitra-Frøya. For å oppfylle kravene i tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg er det bestemt at tunnelen skal oppgraderes

Dette skal forbedres og etableres i Frøyatunnelen:

Belysning
Kameraovervåkning, inkludert automatisk kameraovervåkning (AID)
Bankett og føringskant
Kabler og kabeloppheng
Ledelys
Ventilasjon
Vannforsyning
Tekniske bygg
Tekniske anlegg
Tilfluktsrom
Skilting
Arealet på utsiden av tunnelen
Tunnelhvelv

SMS varsling og trafikkinformasjon

Det skal etableres en SMS-varsling der alle som ønsker det kan registrere seg. Her vil du blant annet få SMS-er om stenginger.

I tillegg så sender Vegtrafikksentralen (VTS) ut ordinære trafikkmeldinger på www.175.no. VTS kan i tillegg nås på tlf: 175 for trafikkinformasjon.

Kontaktperson:

Olaf Rovik
Teamleder
74 17 93 44 911 12 605