Avslutter ledebilkjøring i Frøyatunnelen

I dag, fredag 8. desember, ble ledebilkjøringen på dagtid i Frøyatunnelen avsluttet. Trafikken vil nå følge tidligere vedtatt stengeregime.

Sikkerhetsutstyret i tunnelen fungerer nå som normalt og feilene som førte til ledebilkjøring er nå utbedret- 

Årsaken til ledebilkjøringen var varmgang i kabler i teknisk bygg på utsiden av tunnelen. Dette er kabler som blant annet sørger for at Vegtrafikksentralen kan styre tunnelen. 

Siden varmgangen ført til at tunnelen ikke kunne styres på vanlig måte, var det nødvendigå gjøre tiltak for å ivareta sikkerheten i tunnelen. 

Kontaktperson: 

Arne Iversen
Seksjonsleder
74 17 43 67 954 98 041