Holder åpent nattestid i jula

Frøyatunnelen. Bilde
Lager tilfluktsrom: Sprengt stein lastes ut av et av de mange tilfluktsrommene som skal bygges i Frøyatunnelen. Bildet er tatt i november 2023 (Foto: Mats Wik).

De som skal kjøre gjennom Frøyatunnelen kan glede seg ekstra til jul. Da blir det nemlig ingen nattestengning.

Siste nattestenging før jul blir kveld/natt til 22.12.2023 og første nattestengning på nyåret blir kveld/natt til 03.01.2024.  

Etter jul blir det normal drift med normale stengningstider. Det betyr samme tider som det har vært fram til i dag. 

Alt er i rute 

For de som ferdes i Frøyatunnelen vises det nå godt at ting begynner å skje. Det som vises best til nå er uttak av nye bergrom, vannsikring og føringskant på venstre side (sett mot Frøya) 

Det som ikke vises så godt er den store jobben som er gjort med oppgradering av strømtilførsel i tunnelen samt ettersikring av eksisterende tunnelløp. Ellers går alt av arbeidet,både i og utenfor tunnelen,etter planen.  

Tilfluktsrom snart klare 

Det gjøres mye arbeid fram mot jul, og går alt etter planen vil det meste av sprengningen av de nye tilfluktsrommene være unnagjort før jula ringes inn.  

Trøndelag fylkeskommune ønsker alle en god førjulstid, og takker alle som ferdes i tunnelen for god tålmodighet i forbindelse med arbeidet! 

Kontaktperson: 

Olaf Dagfinn Rovik
Teamleder
74 17 93 44 911 12 605