Normale stengetider 17. mai

Stengetidene og kolonnekjøringen gjennom Frøyatunnelen gjennomføres etter planen på nasjonaldagen. Det betyr samme stenge- og åpningstider som på en vanlig onsdag.

Det blir ingen egne stengetider i Frøyatunnelen på 17. mai. Tunnelen holdes dermed åpen til samme tider som tidligere:

Skilt som viser stenging i retning Frøya mot Hitra. Bilde
Skilt som viser stenging i retning Hitra mot Frøya. Bilde

 

Beredskapstrafikk ved stengt tunnel 

Ved sykdom: Ring legevakt /AMK for vurdering av sykdom / skade. 
Legevakt / AMK vurderer alvorlighet og transportbehov. 

Vurdering som blir foretatt av legevakt / AMK: Er tilstanden så alvorlig at det er behov for rask behandling ved sykehus/ legevakt, samtidig som tunnelen er stengt, skjer følgende:  
Transport til sykehus med helikopter, ambulanse, taxi eller privatbil avklares. 
Hvis det vurderes behov for rask behandling, samtidig som tunnelen er stengt, skjer dette på følgende måte: 

AMK tar kontakt med Vegtrafikksentralen (VTS) for å avklare gjennomslipp. 
VTS kontakter anlegget på eget beredskapsnummer med info om hvilket kjøretøy som kommer. 
Prosjektet stiller med følgebil ved bom som deretter eskorterer kjøretøyet gjennom tunnelen. På motsatt side åpnes bommen, og kjøretøyet kjører ut av tunnelen. 

Følgende kan bestille gjennomslipp ved stengt tunnel:

  • AMK
  • Legevakt
  • Politi
  • Brannvesen
  • Offentlig veterinærvakt

Merk: Prosjektet forholder seg til Vegtrafikksentralen for gjennomslippFagetatene vurderer behov. 

Gratis SMS-varsling 

Det er opprettet en gratis SMS varsling for prosjektet for info. 

Logg deg på med å sende en tekstmelding med TM FV714FRØYATUNNELEN til 26112  ellescanQR-koden under.

Du mottar en bekreftelsesmelding på SMS når du er registrert.


Mobil. Bilde