Snart klart for tunneloppgradering

Representanter for Trøndelag fylkeskommune, Frøya kommune samt brann og helse. Bilde. Foto: Trøndelag fylkeskommune.
Vil finne gode løsninger: Representanter for Trøndelag fylkeskommune, Frøya kommune samt brann og helse møttes nylig for å snakke om den kommende oppgraderingen av Frøyatunnelen (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Frøyatunnelen skal oppgraderes. Det betyr stenginger på kveld og natt.

Nylig ble konsekvensene av det kommende tunnelarbeidet diskutert av Trøndelag fylkeskommune, Frøya kommune samt brann og helse. Oppgradering av Frøyatunnelengjør at mye må på plass med tanke beredskap. 

Trøndelag fylkeskommune ønsker derfor å finne løsninger i felleskap, slik at gjennomføringen av oppgraderingen blir så effektiv som mulig.  
Målet er også at lokalsamfunnet og næringslivet skal påvirkes minst mulig av tunneloppgraderingen. 

Følg med på nett 

Tunnelen må stenges både kvelder og netter i forbindelse med arbeidet, men stengingene skjer på faste tider og blir dermed forutsigbare.Det legges opp til at nødetater skal kunne passere mens arbeidet pågår. 
Det kan imidlertid oppstå hendelser som gjør at den opprinnelige planen må endres. Det er derfor viktig at både vegeier, kommuner, nødetater, næringsliv og beboere har en felles forståelse for hva tunneloppgraderingen innebærer. 

Om det oppstår endringer i opprinnelige plan så blir det informert på vår hjemmeside, kommunens hjemmeside, 175.no og media for øvrig. 

Det settes opp en kostnadsfri SMS-tjeneste det publikum kan melde seg på. Her blir eventuelle avvik i åpningstidene raskt varslet. 
 

Har du interesse av tunneloppgraderingen ber vi deg følge med på fylkeskommunenes nettsider om Frøyatunnelen. Her finner du relevante sakerom arbeidet.  

Kontaktperson: