Klart for oppstart i Frøyatunnelen

Oppgraderingen av Frøyatunnelen starter tirsdag 25. april og tunnelen nattestenges fra klokken 2030 denne dagen.

Stengetider og kolonnekjøring blir som vist under. Ved spørsmål kontakt Vegtrafikksentralen  (VTS) på tlf. 175


Stengetid og kolonnekjøring
blir som følger
 :

Kjøreretning fra Frøya mot Hitra: 

Søndag til fredag: 2030 til 0600 
Fredag til lørdag: 2030 til 0800 
Lørdag til søndag: 2030 til 1000   

Kolonnekjøring 
Hver kveld 2130 og 2330 
rdager 0600 
Søndager 0600 og 0800

Skilt som viser stenging i retning Frøya mot Hitra. Bilde

 

Kjøreretning fra Hitra mot Frøya 

Søndag til fredag: 2030 til 0600 
Fredag til lørdag: 2030 til 0800 
Lørdag til søndag: 2030 til 1000   

Kolonnekjøring 
Hver kveld 2145 og 2345 
Lørdager 0615 
Søndager 0615 og 0815 

Skilt som viser stenging i retning Hitra mot Frøya. Bilde

 

Beredskapstrafikk ved stengt tunnel 

Ved sykdom: Ring legevakt /AMK for vurdering av sykdom / skade. 
Legevakt / AMK vurderer alvorlighet og transportbehov. 

Vurdering som blir foretatt av legevakt / AMK: Er tilstanden så alvorlig at det er behov for rask behandling ved sykehus/ legevakt, samtidig som tunnelen er stengt, skjer følgende:  
Transport til sykehus med helikopter, ambulanse, taxi eller privatbil avklares. 
Hvis det vurderes behov for rask behandling, samtidig som tunnelen er stengt, skjer dette på følgende måte: 

AMK tar kontakt med Vegtrafikksentralen (VTS) for å avklare gjennomslipp. 
VTS kontakter anlegget på eget beredskapsnummer med info om hvilket kjøretøy som kommer. 
Prosjektet stiller med følgebil ved bom som deretter eskorterer kjøretøyet gjennom tunnelen. På motsatt side åpnes bommen, og kjøretøyet kjører ut av tunnelen. 

Følgende kan bestille gjennomslipp ved stengt tunnel:

  • AMK
  • Legevakt
  • Politi
  • Brannvesen
  • Offentlig veterinærvakt

Merk: Prosjektet forholder seg til Vegtrafikksentralen for gjennomslippFagetatene vurderer behov. 

Gratis SMS-varsling 

Det er opprettet en gratis SMS varsling for prosjektet for info. 

Logg deg på med å sende en tekstmelding med TM FV714FRØYATUNNELEN til 26112  ellescanQR-koden under.

Du mottar en bekreftelsesmelding på SMS når du er registrert.

Mobil. Bilde
QR-kode.Grafikk