Stenger Frøyatunnelen: Bare én av ti bilister rammes

Etter påsken 2023 starter oppgradering av Frøyatunnelen. Dette gjør at tunnelen periodevis blir stengt.

Tidspunktene for stenging er bestemt etter nøye gjennomgang av trafikken som passerer i tunnelen. Stengingene vil naturlig nok skje på tidspunkter da det er svært lite trafikk i tunnelen.  

- 90 prosent av trafikken som går gjennom tunnelen blir ikke berørt av de stengetidpunktene vi har satt opp, sier Olaf Rovik i Trøndelag fylkeskommune.  

Nødetatene får passere 

Han er uansett klar på at stengingen betyr utfordringer for de som daglig kjører gjennom tunnelen. De som må planlegge kjøringen sin nøye fra 1. april 2023 er blant annet de som frakter varer gjennom tunnelen nattestid. Trafikktellinger viser at det døgnlig passerer rundt 2100 kjøretøyer gjennom tunnelen.

Det er opprettet god kontakt med nødetatene som naturlig nok skal komme seg fram dit de skal uavhengig om tunnelen er stengt eller ikke. 

Tunnelen vil være stengt fra begge sider på følgende tidspunkt: 

2030 til 0600: Søndag til fredag. 
2030 til 0800: Fredag til lørdag. 
2030 til 1000: Lørdag til søndag. 

Det blir kolonnekjøring på følgende tidspunkt: 

Fra Frøya 
Mandag til søndag: 2130 og 2330. 
I tillegg til dette blir det kolonne hver lørdag klokken 0600 og hver søndag klokken 0600 og 0800.

Fra Hitra 
Mandag til søndag: 2145 og 2345. 
I tillegg til dette blir det kolonne hver lørdag klokken 0615 og hver søndag klokken 0615 og 0815.

Disse stengetidspunktene og kolonnekjøringene starter etter påskem 2023.

Det er en rekke ting som skal gjøres i Frøyatunnelen under rehabiliteringen. Dette er noe av det som skal gjøres: 

 • Belysning 
 • Kameraovervåkning, inkludert automatisk kameraovervåkning (AID) 
 • Kabler og kabeloppheng 
 • Ledelys 
 • Ventilasjon 
 • Vannforsyning 
 • Tekniske bygg 
 • Tekniske anlegg 
 • Tilfluktsrom 
 • Skilting 
 • Arealet på utsiden av tunnelen 
 • Tunnelhvelv 

 

Kontaktpersoner: 
Trøndelag fylkeskommune:

 
Frøya kommune:
Beredskapssjef Marit Wisløff Norborg
maritwisoff.norborg@froya.kommune.no 
eller

Kommunedirektør Beathe Sandvik 
beathe.sandvik.meland@froya.kommune.no