Fikk kontrakt på Frøyatunnelen

Frøyatunnelen. Bilde
Frøyatunnelen (foto: Trøndelag fylkeskommune).

Det er nå klart hvem som får kontrakt på rehabilitering av Frøyatunnelen. Arbeidene starter etter påske.

Totalt leverte fire entreprenører tilbud på av rehabilitering Frøyatunnelen.
Her er de fire tilbyderne:  
 

Firma med tilbudssum i parentes. Alle priser er eksl. MVA  

  • Skanska Norge AS (615 035 049 NOK )  
  • Bertelsen & Garpestad (648 273 671,75 NOK)   
  • Kraftmontasje AS (494 030 027 NOK)   
  • OneCoInfra AS (480 330 347 NOK)   

Etter en grundig evaluering og vurdering av tilbyderne har Trøndelag fylkeskommune valgt å innstille Kraftmontasje AS til jobben. Bedriften leverte det beste tilbudet sammenlagt.
Vurderingen er basert på en samlet vurdering av:
 

  • Tilbudssum (70%) 
  • Oppgaveforståelse, gjennomføring og fremdriftsplan (15%) 
  • Organisering og tilbudt nøkkelpersonell samt ivaretakelse av HMS/Ytre miljø på prosjektet (15%)

Anleggsarbeidet i tunnelen og portalområder utføres på natten, og tunnelen vil derfor stenges på gitte tidspunkt.  Anleggsarbeidene er planlagt ferdig i slutten av desember 2024.