Slik former vi Trøndelag

Fylkesveg 704: Tanem-Tulluan

Fakta om prosjektet

Tema Veg
Hva Fylkesveg i ny trasé
Hvor Klæbu, Trondheim kommune
Når Mai 2022 - agust 2024
Samarbeidspartnere

Miljøpakken

Mellom Tanem og Tulluan i Klæbu skal det bygges 4,5 kilometer ny veg. Hovedmålet med prosjektet er bedre trafikksikkerhet og miljø.

Mellom Tanem og Tulluan bygges det 4,5 kilometer ny veg i en annen trasé enn dagens veg langs Brøttemsvegen. Hovedmålet for prosjektet er bedre trafikksikkerhet og miljø. Tungtrafikk styres vekk fra boligområdene på strekningen og ved skole og barnehage. I tillegg bedres tilgjengeligheten til flere næringsområder og Vassfjellet skisenter.

Siste nytt i prosjektet: 
Tunnel på 980 meter

I nord begynner den nye traseen med en ny arm i rundkjøringa på Tanem. Vegen går deretter inn i en 980 meter lang tunnel under Litjmyrberget. Vegtraseen fortsetter så langs Vassfjellet sørover på vestsiden av grustakene før vegen krysser i ei bru over Tullbekken ved Bromstadtrøa. Så går vegen forbi det nye næringsområdet på Tullusmyra.
Ny veg bygges like sør for Kloppstykket og knyttes til Vassfjellvegen i ei rundkjøring og Brøttemsvegen i et T-kryss. Veganlegget avsluttes med rundkjøring i Moen-krysset.

I prosjektet inngår også 30 meter gang- og sykkelveg og 250 meter støyskjerming.

Ferdig i august 2024

Gjennomsnittlig trafikkmengde på Brøttemsvegen (dagens fv. 704) gjennom Tanem er ca. 3 500 kjøretøy per døgn. 16 prosent av trafikken er tungtransport.

På Brøttemsvegen lenger sør mot Tulluan avtar trafikkmengden til ca. 1 500 kjøretøy per døgn. Det meste av gjennomgangstrafikk og nærings-/massetransport vil bli overført fra Brøttemsvegen til ny veg. Vegen får 80 km/t fartsgrense. Anleggsstart er planlagt mai 2022 og ferdigstillelse august 2024.

Illustrasjon av Forsetbrua på fylkesveg 704
Fosetbrua: Den nye Forsetbrua går til Forset grus.