Tullbekkbrua er ferdig støpt

Tullbekkbrua. Bilde
Tullbekkbrua i støpes i strålende sol. Senhøsten 2024 skal det gå trafikk over brua (Trøndelag fylkeskommune).

En milepæl er nådd i prosjektet fylkesveg 704-prosjektet, Tanem-Tulluan.

23. august nådde man enda en milepæl i prosjektet fylkesveg 704, Tanem-Tulluan. Denne dagen ble nemlig brudekket på Tullbekkbrua støpt.  Prosjektet tar nå et stort steg mot å knytte sammen hele veglinja i prosjektet. 

530 kubikkmeter betong

Den 92 meter lange Tullbekkbrua binder sammen den nye fylkesveg 704 over Bromstadtrøa. Til tross for noen forsinkelser i forbindelse med pelearbeidene, har Søbstad stått på gjennom sommeren slik at brudekket kunne støpes og spennarmering installeres før vinteren kommer. 
Støpearbeidene startet onsdag 23. august og pågikk i 15 ½ time. Det gikk med 530 kubikkmeter med betong i støpingen.  

- Vi er meget godt fornøyde med gjennomføring av støpen og stolte over et godt resultat utført av dyktige fagarbeidere, sier hovedanleggsleder Kristian Søbstad.  

Byggeleder Aleksander Kamperud i Trøndelag fylkeskommune er helt enig med Søbstad, og sier dette uten tvil er godt utført arbeid. 

Vi som byggherre er meget fornøyde med måten arbeidet ble gjennomført på, sier Kamperud. 

I rute

Totalt sett er prosjektet i rute, og man satser på åpning i slutten av september 2024.  

- Flere tror nok at vi nærmer oss en åpning av vegen siden man ser at det har kommet asfalt på deler av strekningen, men det gjenstår ennå masse arbeid i tunnelen og der skal vi jobbe døgnet rundt fram til mai 2024, sier han. 

Vegen kan ikke åpnes før tunnelen er ferdig godkjent og klar til bruk, og tiden etter sommerferien 2024 går med til testing og godkjenning av tunnelen før trafikkåpning.  

- Publikum må derfor fortsatt smøre seg med litt tålmodighet , sier byggelederen. 

Kontaktperson:

Aleksander Kamperud
Byggeleder
74 17 55 23 458 69 417