Avståelse av eiendom

Hvert år må mange grunneiere avstå grunn til bygging og vedlikehold av offentlig veg.

Statens vegvesen sine nettsider finner du informasjon til deg som er eller kanskje kan komme i en situasjon der du må avstå grunn.

Sist oppdatert 01.12.2020