User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er en gjennomgående prioritering i Trøndelag fylkeskommunes oppdrag som regional samfunnsutvikler.