Fase 1 i Interreg Europe-prosjektet DigiBest er nå avsluttet

Foto: Eistein Guldseth
Foto: Eistein Guldseth

3 års arbeid med kartlegginger gjennom både spørreundersøkelser, fagfellevurderinger, analyser, og utvikling av en Action Plan for digital transformasjon er ferdigstilt. Arbeidet har hatt innvirkning på fylkeskommunens implementering av digital transformasjon og derigjennom twin transitions arbeidet i fremtida, og kan finnes igjen i "Verdiskapingsstrategien, regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 – med tilhørende handlingsplan 2022-2023". Målsettinga har blitt nådd i overkant av forventningene vi hadde i starten.

Det digitale kompetansehevingsprogrammet Industri 4.0 Trøndelag har vært en sentral del av dette prosjektet, og har bidratt til at DigiBest sitt teoretiske grunnlag har hatt en fast forankring i praktisk utviklingsrettet kompetansearbeid i samarbeid med næringshagene og inkubatorene i fylket. Disse har vært våre stakeholdere i DigiBest. Gjennom Fase 1 i DigiBest har godt over hundre småbedrifter deltatt i grunnleggende digital kompetanseheving. I den forbindelse har vi laget en kort video som du kan se her.

I Fase 2 i DigiBest, som starter nå i høst, vil det være fokus på gjennomføring av tiltak i Action Plan. Vi har allerede gjennomført en del av dem, men hovedvekten vil ligge på utvikling og gjennomføring av videregående digitale kompetanseforløp for bedriftene. Det er det næringshagene og inkubatorene i prosjektet som vil stå for.