Erfaringsdeling i arbeidet med digital transformasjon

Fabrikklokale. Foto: Eistein Guldseth
Foto: Eistein Guldseth

9.–13. desember 2019 var prosjekt DigiBEST samlet i Penafiel i Porto i Spania.

Prosjektteamet besøkte regionens industriklynger for å få en innsikt i hvordan regionen jobber med digital transformasjon i de forskjellige økosystemene. Til stede fra Trøndelag fylkeskommune var Gleny Fosli og Eistein Guldseth sammen med Ola Lauve fra Skogmo Industripark.

Sentralt i arbeidet med digital transformasjon står regionens administrasjon og universitetsmiljø, og regionens småbedrifter er relativt svakt utviklet digitalt.

Dette besøket var et av flere som vil bli gjennomført i løpet av dette fireårige prosjektet. Alle Næringshagene i Trøndelag vil få et tilbud om å delta på tilsvarende site visits for å danne grunnlaget for en mer helhetlig organisering av arbeidet med digital transformasjon i det trønderske næringslivet.

Vår plattform for dette arbeidet er Industri 4.0 Trøndelag-prosjektet (digital kompetanseheving for småbedrifter i Trøndelag), der alle næringshager og inkubatorer i fylket deltar.