User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Andre EU-programmer

EUs strategi, Europa 2020, har fokus på vekst og sysselsetting. EU-programmene er et virkemiddel for å implementere strategien og oppnå målene. Norge betaler for å delta i et utvalg av EUs programmer.

Deltakelse i programmene gir gode muligheter for innovasjon, læring og nettverksbygging.

Kreativt Europa

EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Kreativt Europa gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum. Kreativt Europa har et delprogram for kunst- og kultur og et delprogram for TV, film og spill.

Kulturrådet er offisielt kontaktpunkt for Kreativt Europa i Norge og har også ansvaret for å informere og veiledede norske aktører om programmet. Norsk Filminstitutt har ansvaret for å informere og veilede norske aktører om programmet for TV, film og spill.

Les mer om Kreativt Europa.

Ketil Hustad
Seniorrådgiver
74 17 50 73

Horisont 2020

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem.

Les mer om Horisont 2020.

Sidsel Trønsdal
Rådgiver
74 17 52 17 924 53 163
Sist oppdatert 15.02.2019