Utdannings- og ungdomssamarbeid

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og sport. I det nye Erasmus+ ligger en rekke tidligere utdanningsprogrammer (Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, osv.) og EUs tidligere ungdomsprogram Aktiv Ungdom.

I tillegg tilbyr Erasmus+ nye tiltak, blant annet på idrettsområdet. Programmet er delt inn i tre nøkkelområder: læringsmobilitet, strategiske partnerskap og støtte til policyutforming.

I tråd med Fylkestingets internasjonale strategi og satsingen på ungdom og internasjonalisering, tilbyr Trøndelag fylkeskommune også studiemuligheter i utlandet og muligheter for praksis og hospitering i utlandet.

Sist oppdatert 01.11.2021