Oppstartsmøte for prosjekt DigiBEST

Partnere i prosjekt DigiBEST sitter runst et bord og ser på en powerpoint-presentasjon på oppstartsmøte i Riga. Foto: Eistein Guldseth
Partnere i DigiBEST samlet til oppstartsmøte i Riga. Foto: Eistein Guldseth

Trøndelag fylkeskommune er partner i prosjektet som skal støtte og forbedre små- og mellomstore bedrifter i regionen i møte med de utfordringene digital transformasjon representerer.

Den 12. september var syv partnere fra seks ulike land samlet i Latvia for å diskutere oppstarten og gjennomføringen av prosjektet. Fra Trøndelag fylkeskommune deltok Gleny Foslie og Eistein Guldseth.

Prosjekt DigiBEST skal foregå over fire år. Forslag til løsninger som øker bedriftenes muligheter til å utnytte avansert og bærekraftig teknologi, samt deling av gode praktiser på tvers av landegrenser er noe av det som står i fokus i arbeidet.