Workshop om rekruttering til distriktene

Deltakere på møterom i Trondheim. På Skype: deltakere fra Røros og Namdal. Foto: Ida Valsø.
Deltakere på møterom i Trondheim. På Teams: deltakere fra Røros og Namdal. Foto: Ida Valsø.

Trønderske TeRRItoria-deltakere arbeider med å utvikle felles tiltak for rekruttering av kompetanse til distriktene.

Den 25. juni var nærmere 20 deltakere fra NTNU, Trøndelag fylkeskommune, Rørosregionen næringshage, iNam og Namsos kommune samlet på ulike lokasjoner i Trondheim, på Røros og i Namsos. Målet for dagen var å finne noen konkrete tiltak til et forsøk som skal gjennomføres til høsten.

En utfordring i distriktene er å rekruttere folk med høyere utdanning. Rørosregionen Næringshage og iNam (Innovasjon Namdal) er samarbeidspartnere i forsøket, og skal nå være med på å teste ut ulike måter å arbeide for å klare å rekruttere denne kompetansen.

Forsøket skal gjennomføres av NTNU og fylkeskommunen, med utgangspunktet i at det er for lite kontakt mellom deler av fylket med lav befolkningstetthet og Trondheimsområdet der det meste av forskningsaktiviteten foregår. Forsøket går også ut på å teste ut nye samarbeidsformer og å få opp en ny politikk for samarbeid mellom næringshager og NTNU.

Mulige tiltak

I løpet av workshopen ble distriktenes utfordringer og erfaringer delt. Både på Røros og i Namsos har de hatt gode erfaringer med å bruke trainee-ordningen som rekruteringsarena for nyutdannede. En mulighet er å bruke TeRRItoria-samarbeidet til videreutvikling av trainee-programmet i Trøndelag.

Det er ønskelig å finne måter å koble traineer og bedrifter i distriktene tettere sammen med utdanningsinstitusjonene. Et godt samarbeid mellom veiledere og andre koblingspunkt hos utdanningsinstitusjonene og næringshagene i distriktene kan være en suksessfaktor.

Et mål i samarbeidet er også å teste ut nye måter å jobbe på, og ikke bare videreutvikle det som allerede finnes. Like etter sommeren vil forsøket med ulike tiltak settes i gang.

Om TeRRItoria

Mer informasjon om TeRRItoria-prosjektet finnes på Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside her. Se også mer informasjon om deltakerne utenfor Trøndelag på TeRRItoria-prosjektet sin hjemmeside her.