TeRRItoria

Prosjektpartnere på TeRRItoria-kickoff i Strasbourg 27.-28. mars 2019. Foto: privat.
Prosjektpartnere på TeRRItoria-kickoff i Strasbourg 27.-28. mars 2019. Foto: privat.

Målet med prosjekt TeRRItoria er å innføre ansvarlig forskning og innovasjon “Responsible Research and Innovation” i fem regionale innovasjonssystem - basert på ideen om at RRI-politikk, -praksis og -erfaringer kan overføres fra forskningsinstitusjonene til regionale myndigheter.

Nøkkelinformasjon

  Varighet   1. februar 2019 - 1. februar 2022     
  Totalbudsjett   1 999 833 euro (ca. 20 mill. NOK)
  Trøndelag fylkeskommunes budsjett            150 000 NOK
  Koordinator   Gleny Foslie
  EU-program   Horisont 2020
  Prosjektets hjemmeside   http://territoriaproject.eu/

 

Kort om prosjektet

TeRRItoria er et stort prosjekt med 13 partnere fra 9 land. Hensikten er å prøve ut ulike modeller for å involvere bredere i de regionale FoU-systemene.

Prosjektet består av 8 forskningsinstitutt, 4 regioner og 1 kommune (Sentral Makedonia I Hellas, Emilia Romagna i Italia, Trøndelag i Norge, Nord-Øst-regionen i Romania og Gabrovo kommune i Bulgaria).

I Trøndelag er Rørosregionen næringshage og Namdalshagen med i det eksperimentet som skal utføres her. Eksperimentet skal gjennomføres av NTNU og fylkeskommunen, og utgangspunktet er at det er for lite kontakt mellom deler av fylket med lav befolkningstetthet og Trondheimsområdet der det meste av forskningsaktiviteten foregår (inkl. NTNU). Eksperimentet går ut på å teste ut nye samarbeidsformer og å få opp en ny politikk for samarbeid mellom næringshager og NTNU.

Deltakere

1. Fondation Europeenne de la Science (ESF), Frankrike 
2. Conoscenza e innovazione (K&i), Italia
3. Aarhus Universitet, Danmark
4. Region of Central Macedonia, Hellas 
5. NTNU, Norge
6. Applied Research and Communications Fund, Bulgaria
7. Societa Consortile Per Azioni (Aster), Italia
8. Associattion Europeenne des agence de development (EURADA), Belgia
9. South-East European Research Center (SEERC), Hellas
10. Fonden Teknologirådet (DBT), Danmark
11. Municipality of Gabrovo, Bulgaria
12. Trøndelag fylkeskommune, Norge
13. Agentia pentru Dezvoltare Regionale Nord-Est, Romania

Sist oppdatert 17.10.2019