DigiBEST

Logo DigiBest

DigiBEST skal støtte Europeiske regioner i forberedelsene til å møte de utfordringene digital transformasjon representerer, og vil være et redskap til å utforske mulighetene avansert digital teknologi og nye innovative forretningsmodeller gir små- og mikrobedrifter.

Nøkkelinformasjon

  Varighet   1. august 2019 - 1. august 2023
  Totalbudsjett   1,65 mill euro
  Trøndelag fylkeskommunes budsjett            260 000 euro
  Koordinator   Eistein Guldseth
  EU-program   Interreg Europa
  Prosjektets hjemmeside   https://www.interregeurope.eu/digibest/  

 

Kort om prosjektet

Rurale små- og mikrobedrifters konkurranse- og digitaliseringsutfordringer vil bli adressert gjennom å måle digitalt modenhetsnivå og foreslå løsninger for videre digital transformasjon. Dette vil skje gjennom utveksling av gode praksiser, forbedringer av policyverktøy og ved å foreslå nye veikart for digitalisering. I tillegg vil prosjektet kartlegge eksisterende støtte/samarbeidsmuligheter for digitalisering i småbedrifter, øke den digitale kunnskapen om dette i både bedrifter og storsamfunnet, promotere samarbeid mellom FoU-institusjoner og bedrifter, og involvere regionale interessenter i planlagte aktiviteter.

Deltakere:

1. Ministry of Environmental Protection and Regional Dev. of the Republic of Latvia (lead). Latvia.
2. University of Latvia, Latvia
3. Trøndelag County Council, Norway
4. Sviluppo Basilicata SPA, Italy
5. Granada County Council (Provincial County of Granada), Spain
6. Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH, Austria
7. Intermunicipal Community of Tamega and Sousa, Portugal

Sist oppdatert 26.08.2020