BIS

Nøkkelinformasjon

  Varighet   Januar 2019 - juni 2021                           
  Totalbudsjett   2,5 mill euro
  Trøndelag fylkeskommunes budsjett           
  Koordinator   Per Erik Sørås
  EU-program   Interreg Baltic Sea Region
  Prosjektets hjemmeside   BIS

 

Kort om prosjektet

Trøndelag fylkeskommune deltar i prosjektet BIS, et samarbeid mellom industribedrifter over hele Østersjøregionen med mål om å utnytte avfallsressurser.

Den industrielle symbiosen handler om å koble selskaper fra forskjellige bransjer for å bruke ett selskaps avfall, i form av f.eks. energi, ingredienser eller materialer, som en ressurs for neste selskap.

Deltakere

Symbiosis Center Denmark
Kalundborg Symbiosis
Ressource City
Paper Province
Digipolis
Trøndelag County Council
Swedish Agency for Economy and Regional Growth
Gdansk University og Technology
Linkôping University
Roskilde University

Sist oppdatert 09.10.2019