e-CREATE

Foto: Gro Anita Mortensen
Foto: Gro Anita Mortensen

e-Create har som målsetting å øke konkurransekraften til servicerettede turistbedrifter i distriktene gjennom å promotere bruk av informasjon- og kommunikasjonsteknologi i markedsføring og produktutvikling.

Nøkkelinformasjon

  Varighet   2. januar 2012 - 31. desember 2014
  Totalbudsjett   2,0 mill euro
  Trøndelag fylkeskommunes budsjett            236 000 euro
  Koordinator   Eistein Guldseth
  EU-program   Interreg 4C
     

 

Kort om prosjektet

e-CREATE handler i praksis om å utvikle teknologi- og tjenestemodeller som gir flere og rikere opplevelser på stedet (der og da), og indirekte et bedre reiselivstilbud langs kulturruter i regionene. IKT og utvikling av stedsbaserte (trådløse) tjenester for smarttelefoner er derfor i fokus. Entreprenørskap og kompetanseheving innen bruk av IKT i reiselivsbedrifter står også sentralt.Basert på identifisering av «gode praksiser», vil prosjektet utarbeide anbefalinger for beslutningstakere på lokalt og regionalt plan.

Deltakere:

 1. Ministry for Regional Development and Transport of Saxony­Anhalt, Germany
 2. Ústí Region, Chech Republic
 3. Niverlan, France
 4. Province of Modena, Italy
 5. South Transdanubian Regional Development Agency Public Nonprofit, Hungary
 6. TRANSROMANICA Association, Germany
 7. Region of Lombardia - Department for Cultural Affairs, Italia
 8. ALSOUSA - Association of Municipalities of Sousa Valley, Portugal
 9. MARR-Malopolska Regional Development Agency, Poland
 10. Upper Silesian Agency for Enterprises Restructuring Co., Poland
 11. Sør-­Trøndelag County Council, Norway
 12. Donegal County Enterprise Board, Ireland
 13. Castilla y Leon Regional Government ­ Regional Ministry for Culture and Tourism, Spain
Sist oppdatert 19.07.2023