SKILLS+

Målet med Skills+ prosjektet er å øke konkurransekraften hos små- og mellomstore bedrifter gjennom å utnytte de digitale mulighetene som ligger i bredbåndsinfrastrukturen. Arbeidet i prosjektet skal bidra til bedre handlingsplaner/strategier på dette fagfeltet.

Se program og meld deg på avslutningseventet i Skills+ 2. desember 2020 her

Nøkkelinformasjon

  Varighet   1. april 2016 - 31. mars 2021
  Totalbudsjett   2,46 mill euro
  Trøndelag fylkeskommunes budsjett            350 000 euro
  Koordinator   Eistein Guldseth
  EU-program   Interreg Europa
       

 

Kort om prosjektet

Prosjektet bygger på erfaringer fra prosjektet Interreg 4C e-Create, som avdekket at mange bedrifter mangler nødvendig kompetanse for å gjennomføre digitale utviklingsprosjekt, enten i egen organisasjon, eller i samarbeid. Gjennom prosjektet ønsker vi å finne ulike måter å heve den digitale kompetansen på, både i offentlig sektor og hos bedriftene.

Deltakere:

 1. Ministry for Regional Development and Transport of Saxony­Anhalt, Germany
 2. Kainuun Etu Ltd, Finland
 3. Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia
 4. Managing Auth. of Regional Operational Programme of Western Macedonia Region, Greece
 5. Malopolska Regional Development Agency, Poland
 6. Sør­Trøndelag County Council, Norway
 7. Zadar County Rural Development Agency, Croatia
 8. Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI), Bulgaria
 9. Castilla y Leon Regional Government ­ Regional Ministry for Culture and Tourism, Spain
 10. Pannon Novum West­Transdanubian Regional Innovation Non­profit Ltd, Hungary.
 11. University of Latvia, Latvia

 

Sist oppdatert 02.08.2022