SMICE

Bildet viser folk som deltar på en SMICE-workshop
SMICE-workshop. Foto: Lillian Strand

Målet med SMICE er å utvikle praksis og policy for hvordan lokale og regionale innovasjonsaktører kan støtte overgangen til en sirkulær økonomi i Midtnorden.

Nøkkelinformasjon

  Varighet   15. mai 2017 - 14. mai 2020   
  Totalbudsjett   7 230 000 NOK
  Trøndelag fylkeskommunes budsjett            2 335 000 NOK
  Koordinator   Per Erik Sørås
  EU-program   Interreg Sverige-Norge
  Prosjektets hjemmeside   SMICE

 

Kort om prosjektet

Overgangen til en sirkulær økonomi krever at offentlige og private aktører setter seg nye mål og utvikler nye måter å jobbe med innovasjon på. SMICE er en arena for å skape erfaringer med hvordan man kan mobilisere og støtte sirkulærøkonomisk aktivitet i Midtnorden. Arenaen skapes ved at prosjektpartnerne mobiliserer aktører og legger til rette for at de kan gjennomføre aktivitet som reduserer negativ klima- og miljøpåvirkning og skaper verdi for samfunnet (sosial/økologisk/økonomisk).

Arbeidsfeltet inkluderer hele spekteret fra engasjerte enkeltindivider til store industriklynger. Læring skjer gjennom utveksling av erfaringer mellom partnere med ulik rolle, kompetanse og kapasitet. Aktiviteten som skapes gjennom SMICE danner grunnlaget for erfaringsbasert læring på hvordan støtte innovasjon og utviklingsprosesser i en sirkulær økonomi. Målet er å lære mer om hva slags tilrettelegging som skal til for å få fart på sirkulærøkonomien i Midtnorden, og hvordan disse erfaringene kan systematiseres i en policy eller modell for innovasjon. 

Deltakere:

Trøndelag Fylkeskommune
Fylkesmannen i Trøndelag
Meldal kommune
Indre Fosen kommune
Næringshagen i Orkdalsregionen
Nasjonalparken Næringshage
NTNU
Ruralis
Connect Trøndelag
Norges Vel
Region Jämtland Härjedalen
Studieförbundet Vuxenskolan
Mittuniversitetet
Mittnordenkomiteen

Sist oppdatert 07.06.2019