Tradisjonelt handverk og bærekraftig bygging

Prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte skal utvikle små og mellomstore bedrifter som ønsker å satse på restaurering, bygningsvern og bærekraftig bygging.

Nøkkelinformasjon

  Varighet   1. september 2018 - 31. august 2021  
  Totalbudsjett   1 514 6040 EURO
  Trøndelag fylkeskommunes budsjett            840 000 NOK
  Koordinator   Hauke Haupts
  EU-program   Interreg Sverige Norge
    

 

Kort om prosjektet

I Nordens grønne belte (Trøndelag, Jämtlands- og Västernorrlands län) finnes stor bygningsmasse som trenger restaurering, istandsetting og løpende vedlikehold. Interessen for å sette i stand gamle bygninger her er også stor.

  • Prosjektet er en videreføring av Interregprosjektet Tre og tradisjonshåndverk – grenseløst bygningsvern.
  • Nettverk, kompetanseutvikling, rekruttering og metodeutvikling er sentrale tema.
  • Prosjektet skal koble næringsliv, folkehøgskoler og museer for å foredle kunnskapen og forene kompetansen.

  • Prosjektet skal utvikle og styrke næringslivet som arbeider med kulturhistorisk rehabilitering, slik at vi får bærekraftige og gode bomiljø.

 Se en kort film-presentasjon av prosjektet her:


Deltakere

Fra Norge:
Innherred Entreprenør AS, Levanger; Trio Bygg AS, Verdal; Byggmester Binde AS, Steinkjer; Byggmester Ellen Giskås, Inderøy; Ottar Staberg Sag, Inderøy​; Geir Håvar Ingdal Sag, Lensvik; Museet Midt. Norsk Sagbruksmuseum på Spillum; Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal; Sund Folkehøgskole i Inderøy; Trøndelag Forskning og Utvikling AS, Steinkjer​; Trøndelag Fylkeskommune​; Levanger kommune og Inderøy kommune.

Fra Sverige:
Stiftelsen Jamtli, Östersund​; Murberget Länsmuseet Västernorrland, Hörnössand​; Härjedalens Fjällmuseum AB, Funäsdalen; Byggnadsvård Mitt​ og Bäckedals Folkhögskola i Sveg.

Sist oppdatert 19.07.2023