Digital transformasjon i et regionalt perspektiv

Partnere i prosjektet sitter i et grupperom og arbeider. Foto: Eistein Guldseth
Foto: Eistein Guldseth

Tirsdag 21. januar ble det arrangert stakeholdermøte på Digs i Trondheim i Interregprosjektet DigiBEST, der Trøndelag fylkeskommune er partner.

Representanter fra alle næringshagene/inkubatorene i Trøndelag var samlet for å diskutere innfallsvinkler til digital transformasjon i regionen. DigiBEST har som mål å bidra til digital transformasjon gjennom at partnerskap, i samarbeid med sine stakeholders, utvikler handlingsplaner for gjennomføring.

Tilstrekkelig digital kompetanse i bedriftene er avgjørende for digital transformasjon. En representant fra Digital Norway var invitert til å snakke om deres innfallsvinkel til digital kompetansebygging. Digital Norway/Toppindustrisenteret representerer de største bedriftene i Norge, og kan bli en viktig fagpartner i Industri 4.0 Trøndelag.

Erfaringene fra forrige site visit i Penafiel i Portugal ble oppsummert av Ola Lauve fra Skogmo Industripark, som deltok på turen. Lauve trakk spesielt frem det unike samarbeidet mellom universitetet og klyngene i Penafiel. Dette dannet grunnlaget for gode diskusjoner omkring temaer som klynger, økosystem og ikke minst nærheten til universitetene.

Agenda:

10.00-12.00 Digital Norway – partner in dev. Digital Transformation in Trøndelag?
Presentation by Digital Norway

12.00-13.00 LUNCH

13.00-13.30 Digital transformation in a regional context (learnings from Portugal site visit). Presentation by Eistein Guldseth, Trøndelag County Council.

13.30-13.45 Information about Crash course in Digital transformation. An offer to our stakeholders by Nord University for free (Webinar format) by Eistein Guldseth, Trøndelag County Council

13.45-14.15 Stakeholder experiences and views on study visit Portugal
Presentation by Ola Lauve, Skogmo Industry Park

14.15-14.30 COFFE BREAK

14.30-15.30 Discussion