Partnermøte SKILLS+ i Trondheim

Åtte partnere i prosjektet SKILLS+ står i ring og diskuterer. Foto: Eistein Guldseth
Diskusjon blant partnere i SKILLS+. Foto: Eistein Guldseth

I prosjektet SKILLS+ ønsker vi å finne ulike måter å heve den digitale kompetansen – både i offentlig sektor og hos bedrifter.

Tirsdag 24. september var partnere fra Tyskland, Finland, Latvia, Hallas, Polen, Norge, Kroatia, Bulgaria, Spania og Ungarn samlet i Trondheim for å dele erfaringer fra arbeidet i sine land.

I Trøndelag har SKILLS+-arbeidet ført til kompetansehevingsprosjektet Industri 4.0 Trøndelag. Gjennom en trinnvis opplæring innenfor digitalisering og automasjon er målet å heve kompetansen i 400 småbedrifter i regionen.

Næringshager og inkubatorer i hele regionen deltar i arbeidet.